Trūksta informacijos?

Parašyk mums, ko trūksta šiame puslapyje.10: kilmės šeima

Pagrindimas

Psichologai stengiasi suprasti, kokį poveikį asmens homoseksuali ar biseksuali orientacija gali daryti jo kilmės šeimai bei santykiams su ta šeima.

Šeima, sužinojusi apie vieno iš jos narių homoseksualią ar biseksualią orientaciją gali reaguoti įvairiai. Kai kurios kilmės šeimos gali būti nepasiruošusios priimti vaiko ar šeimos nario homoseksualumo ar biseksualumo dėl tam tikrų šeimos, etninių ar kultūrinių normų, religinių įsitikinimų, ar neigiamų stereotipų. Tokiose šeimose žinia apie šeimos nario homoseksualumą gali sukelti krizę, kuri gali baigtis atsitraukimu, lesbietės, gėjaus ar biseksualaus asmens išvarymu iš namų, homoseksualaus ar biseksualaus asmens tėvų ar brolių/seserų atstūmimu, tėvų tarpusavio konfliktais. Kita vertus, yra ir tokių kilmės šeimų, kuriose lesbietės, gėjaus ar biseksualaus nario priėmimas yra besąlyginis ar nesukeliantis krizės. Vis dėlto, kaip rodo tyrimai, netgi palaikančios šeimos, sužinojusios apie šeimos nario homoseksualumą ar biseksualumą, gali išgyventi tam tikrą adaptacijos periodą.

Biseksualūs asmenys kilmės šeimoje gali išgyventi unikalius sunkumus. Asmenys, kurie laiko save biseksualiais, užmezgę santykius su tos pačios lyties partneriu(-e), gali patirti spaudimą iš kilmės šeimos pasirinkti priešingos lyties partnerį(-ę), o biseksualiems asmenims, kurie palaiko santykius su abiejų lyčių partneriais, gali būti sunku kilmės ar išplėstinėje šeimoje išlaikyti biseksualią tapatybę.

Lesbietėms, gėjams ir biseksualiems asmenims gali būti labai sunku priimti kai kuriuos gyvenimo sprendimus (pvz., pasirinkti profesiją, apsispręsti dėl tėvystės/motinystės). Gali būti sudėtinga paaiškinti šeimos nariams, kaip seksualinė orientacija ir stigmos patyrimas siejasi su darbu ir karjera, seksualiniais ir romantiniais santykiais, tėvyste/motinyste. Tiek kilmės, tiek išplėstinei šeimai gali būti sunku pripažinti tiek tos pačios lyties santykius, tiek tos pačios lyties asmenų poros užaugintus vaikus.

Taikymas

Psichologai yra skatinami kartu su homoseksualiais ir biseksualiais klientais tyrinėti su jų kilmės ir išplėstine šeima susijusius klausimus ir problemas. Psichologai stengiasi suprasti, kokias kultūriškai specifines problemas seksualinės orientacijos atskleidimas gali sukelti kilmės šeimai. Pavyzdžiui, rasinėms ir etninėms mažumoms priklausančios šeimos, bijodamos netekti savo bendruomenės paramos, gali vengti kalbėti apie vaiko homoseksualumą ar biseksualumą. Psichologai gali padėti klientams pradėti pokalbį su šeima apie jų tapatybę ir kultūrinę stigmą. Šeimoms svarbu padėti plėtoti naują požiūrį į seksualinę orientaciją, pasipriešinti šeimoje pasireiškiančioms neigiamoms visuomenės nuostatoms apie homoseksualumą ir biseksualumą, susidoroti su sunkumais, kylančiais dėl stigmatizacijos.

Naujausiuose šeimos terapijos modeliuose kalbama ne tik apie sunkumus, tačiau siekiama paskatinti ir kūrybiškus konstruktyvius sistemos pokyčius. Psichologai gali padėti stiprinti ilgalaikę šeimos paramą homoseksualios ir biseksualios orientacijos šeimos nariams, stebėti šeimos narių santykių kaitą po įvykusios adaptacijos prie šeimos nario seksualinės orientacijos. Psichologai turi stengtis padėti homoseksualiems ir biseksualiems klientams suteikti šeimos nariams tikslią informaciją apie seksualinę orientaciją. Galiausiai psichologai stengiasi suprasti, kaip šeimos reakcijos ir adaptacijos prie šeimos nario homoseksualios ar biseksualios orientacijos būdai yra susiję su kultūriniais skirtumais.

Trūksta informacijos?

Susiję straipsniai