Trūksta informacijos?

Parašyk mums, ko trūksta šiame puslapyje.13: su karta ir amžiumi susiję skirtumai

Pagrindimas

13 gairė. Psichologai stengiasi atpažinti ir suprasti su karta bei amžiumi susijusius lesbiečių, gėjų ir biseksualių asmenų skirtumus.

Lesbietės, gėjai ir biseksualūs asmenys gali reikšmingai skirtis priklausomai nuo amžiaus ir kartos. Kartos įtaka gali būti apibūdinta kaip stiprios raidos kontekstą formuojančios istorinės jėgos. Nuo laikmečio, kuriuo asmuo gyveno ar atskleidė savo seksualinę orientaciją, gali priklausyti, kaip sėkmingai asmeniui pavyko atlikti tam tikras raidos užduotis – įtvirtinti ir atskleisti savo tapatybę, tapti tėvu/motina, tapti politiškai aktyviam. Prie veiksnių, lemiančių kartų skirtumus, gali būti priskirtos kintančios visuomenės nuostatos seksualumo atžvilgiu; ŽIV/AIDS poveikis seksualinių mažumų bendruomenėms; kintančios religinės ir dvasinės nuostatos bei praktikos; moterų, LGBT ir pilietiniai judėjimai; reprodukcinių technologijų plėtra ir šeimos ideologijos kaita; seksualinio ir lyties tapatumo sampratos pokyčiai. Kartos poveikis skiriasi nuo amžiaus skirtumų. Pavyzdžiui, tikėtina, kad asmuo, atskleidęs savo seksualinę orientaciją XX a. šeštajame dešimtmetyje, turės visai kitokios patirties nei asmuo, atsiskleidęs pastaraisiais dešimtmečiais. Panašiai ir šiomis dienomis atsiskleidęs penkiolikmetis pasižymės visai kitokia patirtimi nei tuo pat metu atsiskleidęs keturiasdešimtpenkiametis.

Įprastos problemos ir su senėjimu susiję pokyčiai būdingi visiems vyresnio amžiaus žmonėms (t. y. sveikata, išėjimas į pensiją, finansai, socialinė parama), dėl heteroseksistinės diskriminacijos vyresnėms lesbietėms, gėjams ir biseksualiems asmenims gali kilti dar daugiau iššūkių. Teisinės apsaugos stoka gali kelti problemų, sprendžiant medicininius ir finansinius klausimus, pažeisti poros autonomiją priimant sprendimus dėl sveikatos ir gyvenimo pabaigos, riboti galimybes gauti tinkamą sveikatos priežiūrą, įgyvendinti teisę į motinystę/tėvystę, gauti pensijos draudimo išmokas, paveldėti turtą, susitarti dėl gyvenimo kartu ir dalintis nuosavybės teisėmis. Kartos ir amžiaus veiksniai tarpusavyje sąveikauja, kadangi vyresnio amžiaus lesbietės, gėjai ir biseksualūs asmenys dažniau susiduria su sveikatos priežiūros specialistais (amžiaus veiksnys) bei dažniau slepia savo tapatumą (kartos veiksnys); ši sąveika gali lemti netinkamą sveikatos priežiūrą.

Daugialypis mažumos statusas (t. y. susijęs su lytimi, socialine klase, negale, rase, etniškumu) taip pat gali daryti poveikį lesbiečių, gėjų ir biseksualių asmenų senėjimo patyrimui. Pavyzdžiui, panašu, kad kalbant apie vyresnio amžiaus lesbietes, gėjus ir biseksualius asmenis, aptinkama tam tikrų skirtumų tarp suvoktos stigmatizacijos dėl etniškumo ir amžiaus. Be to, vienalytėse porose gyvenančios moterys dėl per visą gyvenimą gautų mažesnių pajamų poveikio gali susidurti su didesnėmis finansinėmis problemomis. Galiausiai daugelis vyresnio amžiaus lesbiečių, gėjų ir biseksualių asmenų patiria diskriminaciją dėl amžiaus ir pačiose lesbiečių, gėjų ir biseksualių asmenų bendruomenėse.

Taikymas

Psichologai stengiasi atsižvelgti į kartos, kuriai priklauso klientas, istorinį kontekstą. Kalbant apie amžių, psichologai pripažįsta, kad vyresnio amžiaus asmenys yra įvairialypė grupė, o normatyviniai su senėjimu susiję pokyčiai gali būti tiek teigiami, tiek neigiami ir nebūtinai susiję su patologija ar kliento seksualine orientacija. Atsižvelgiant į kartos ir amžiaus sąveiką, psichologai yra skatinami įvertinti, kaip tam tikras su amžiumi susijęs reiškinys persipina su konkrečios kartos patirtimi. Pavyzdžiui, gedėjimas dėl partnerės(-io) mirties (su amžiumi susijusi patirtis) gali būti apsunkintas vyresnio amžiaus bendraamžių heteroseksizmo (kartos poveikis), dėl ko gedinti(-s) partnerė(-is) gali nesulaukti pakankamai socialinės paramos.

Psichologai pripažįsta, kad šalies įstatymai ir reguliavimas daro poveikį vyresnio amžiaus lesbiečių, gėjų ir biseksualių klientų teisėms. Psichologai yra susipažinę su reikalingais šaltiniais, kurie galėtų padėti tvarkyti klientų medicininius, teisinius ir finansinius klausimus. Psichologams gali praverti šaltiniai, analizuojantys pozityvų lesbiečių, gėjų ir biseksualių asmenų prisitaikymą prie senėjimo. Psichologai gali padėti vyresnio amžiaus lesbietėms, gėjams ir biseksualiems klientams su normatyviniu senėjimu susijusių iššūkių įveikai pasitelkti strategijas, įgytas kovojant su heteroseksizmu.

Trūksta informacijos?

Susiję straipsniai