Trūksta informacijos?

Parašyk mums, ko trūksta šiame puslapyje.14: jaunimas

Pagrindimas

14 gairė. Psichologai stengiasi suprasti, su kokiomis unikaliomis problemomis ir rizikos veiksniais susiduria LGB jaunimas.

Kognityvinių, emocinių ir socialinių raidos pokyčių patyrimas, lygiagretus homoseksualios ar biseksualios tapatybės iškilimui bei integracijai paauglystėje gali kelti nemažai iššūkių. Homoseksualūs, biseksualūs ir dar abejojantys jaunuoliai gali pasižymėti didesne rizika tam tikriems sunkumams nei jų heteroseksualūs bendraamžiai. Pavyzdžiui, benamystė, prostitucija, lytiniu keliu plintančios ligos. Homoseksualūs ir biseksualūs jaunuoliai, kurie neatitinka lyties normų, gali turėti daugiau santykių su bendraamžiais problemų. Rasinėms mažumoms priklausančiam jaunimui gali būti dar sunkiau apsispręsti dėl seksualinės orientacijos atskleidimo, kadangi šeima ir bendruomenė gali būti jų pagrindinis paramos šaltinis, kovojant su rasizmu (žiūrėti 11 gairę). Homoseksualus ir biseksualus jaunimas dėl seksualinės orientacijos mokykloje dažnai patiria socialinę atskirtį ir patyčias. Šie veiksniai gali didinti piktnaudžiavimo psichotropinėmis medžiagomis riziką arba sukelti tokias ilgalaikes pasekmes kaip potrauminis stresas.

Dėl socialinės su homoseksualia ir biseksualia tapatybe susijusios stigmos LGB jaunimas gali jausti spaudimą užmegzti heteroseksualius santykius, slėpti savo seksualinę orientaciją ar vengti socialinių sąveikų. Pastangos slėpti ar neigti savo seksualinę tapatybę didina homoseksualių ir biseksualių paauglių neplanuoto nėštumo, nesaugaus sekso, tarpasmeninio smurto ir bandymų nusižudyti riziką.

Homoseksualūs ir biseksualūs jaunuoliai dažnai susiduria su neigiamomis tėvų reakcijomis į jų seksualinę orientaciją. Šeimos palaikymas gali būti svarbus veiksnys, apsaugantis LGB jaunimą nuo neigiamo mažumos streso poveikio. Vis dėlto net ir gero linkintys heteroseksualūs tėvai negali visiškai patenkinti LGB jaunimo socializacijos ir pažinimo poreikių bei apsaugoti jų nuo heteroseksizmo patyrimo ir heteroseksistinių įsitikinimų internalizacijos. Dėl to artimi santykiai su palaikančių draugų ratu yra itin svarbūs – jie gali sušvelninti šeimos atstūmimo ir (ar) visuomenės heteroseksizmo sukeltą skausmą. Stiprus draugų tinklas yra vertinamas kaip svarbiausias veiksnys, darantis įtaką seksualinės tapatybės tyrinėjimui ir raidai.

Taikymas

Psichologai raginami įvertinti, kokį psichologinį poveikį LGB jaunimui daro pastarųjų metų socialiniai ir politiniai įvykiai, žiniasklaidoje vyraujantys seksualinių mažumų įvaizdžiai. Dirbant su LGB jaunimu yra labai svarbu susipažinti su etiniais ir teisiniais principais, kadangi įstatymai, reglamentuojantys konfidencialumą, sveikatos būklės atskleidimą, nustatantys amžių, nuo kurio galimi abipusiu sutarimu grįsti lytiniai santykiai, skiriasi priklausomai nuo šalies.

Jaunuoliai gali vengti apsibrėžti su seksualine orientaciją susijusią tapatybę. Be to, seksualinis tapatumas paauglystėje gali kisti. Dėl to psichologai stengiasi sukurti atvirą ir palaikančią terapinę aplinką, kurioje jaunuoliai galėtų aptarti bei tyrinėti, kokią prasmę jie suteikia įvairiems tapatumo aspektams. Psichologai taip pat stengiasi padėti LGB ir abejojančiam jaunimui bei jų šeimoms atrasti alternatyvių švietimo šaltinių, paramos galimybių, palaikančių interneto puslapių.
Online Drugstore,buy cialis online cheap uk,Free shipping,buy clomid tamoxifen,Discount 10%

Tyrimai rodo, jog LGB jaunimas mokyklose dažnai patiria priekabiavimą dėl seksualinės orientacijos. Psichologai yra skatinami dirbti su mokytojais ir mokyklų administracijomis, padėti jiems suvokti, jog iškritimas iš švietimo sistemos, prasti akademiniai pasiekimai ir savižudiškas elgesys gali kilti dėl tokio ilgalaikio priekabiavimo. Psichologai gali padėti mokyklos personalui mažinti priekabiavimą dėl seksualinės orientacijos.

Net mažiausias tėvų priėmimas yra susijęs su didesne LGB jaunimo psichologine ir fizine gerove. Tyrimas parodė, kad mažesnis paauglystėje ir jaunystėje patirto šeimos atstūmimo lygis buvo susijęs su žemesniais depresijos rodikliais, mažesniu psichotropinių medžiagų vartojimu, mažesne rizikingo seksualinio elgesio tikimybe, žemesne savižudybės rizika. Dirbdami su LGB jaunimo tėvais, psichologai turi įvertinti tėvų reakciją į vaikų seksualinę orientaciją, priėmimo ar atmetimo lygį. Vykdant intervenciją, galima pasitelkti psichoedukacines strategijas ir suteikti tėvams tikslią informaciją apie seksualinę orientaciją. Siekiant didinti tėvų paramą LGB jaunimui, svarbu vystyti šeimos stiprybes, galias.

Trūksta informacijos?

Susiję straipsniai