Trūksta informacijos?

Parašyk mums, ko trūksta šiame puslapyje.15: asmenys su negale

Pagrindimas

15 gairė. Psichologai turi atkreipti dėmesį į specifinius iššūkius, su kuriais susiduria lesbietės, gėjai ir biseksualūs asmenys, turintys fizinių, jutimo ir kognityvinių–emocinių negalių.

Negalę turinčios lesbietės, gėjai ir biseksualūs asmenys gali susidurti su įvairiais iššūkiais, susijusiais tiek su stigmatizacija dėl negalės, tiek dėl seksualinės orientacijos. Dėl visuomenėje paplitusių įsivaizdavimų, kad negalę turintys žmonės yra neseksualūs ir vieniši, šie asmenys gali jausti, kad jų seksualinės orientacijos ir fizinės, kognityvinės–emocinės ir (ar) jutimo negalės sąveika yra nematoma. Be to, šie iššūkiai gali daryti neigiamą poveikį asmens savęs matymui, autonomijos jausmui, gebėjimui veikti, seksualumui ir pasitikėjimui savimi.

Fizinių, jutimo ir kognityvinių–emocinių negalių turinčios lesbietės, gėjai ir biseksualūs asmenys susiduria su daug įvairių problemų. Pavyzdžiui, pastebėta, kad gėjai, turintys intelekto ar mokymosi sunkumų, turi didesnę riziką užsiimti nesaugiu seksu. Su šia nesaugaus sekso rizika gali būti susijęs „nepakankamo vyriškumo“ jausmas, būdingas negalę turintiems homoseksualiems vyrams. Santykiuose su partneriu gali būti sudėtinga spręsti su mobilumu, seksualumu, medicininių ir teisinių sprendimų priėmimu susijusius klausimus. Be to, dėl neigiamų reakcijų į jo seksualinę orientaciją asmuo taip pat gali netekti ir šeimos paramos. Negalę turinčios lesbietės, gėjai ir biseksualūs asmenys gali neturėti tokios pat prieigos prie informacijos, paramos ir paslaugų, kaip negalės neturintys asmenys. Papildomą stresą negalę turintiems LGB asmenims gali kelti ir tai, kad norėdami gauti tinkamas paslaugas, jie turi atskleisti globėjams ar sveikatos priežiūros specialistams savo orientaciją.

Taikymas

Psichologai, dirbantys su negalę turinčiais LGB asmenimis, skatinami ypatingą dėmesį skirti negalės, rasės, etniškumo, seksualinės orientacijos, socialinės lyties, amžiaus, sveikatos būsenos, socioekonominio statuso sąveikai. Šių įvairių tapatybės aspektų stigmatizacijos padarinius gali dar labiau pabloginti reikšminguose santykiuose kylančios problemos (t. y. santykiuose su partnere(-iu), šeimos nariais, globėjais, sveikatos priežiūros specialistais). Su negalę turinčiais LGB asmenimis dirbantys psichologai taip pat turi įvertinti, kokį poveikį jų klientams turi susidūrimas su socialinėmis kliūtimis LGB bendruomenėje ir platesniame socialiniame kontekste.

Atsižvelgdami į mažą šios grupės matomumą ir dažnus teisių pažeidimus, psichologai turi ieškoti būdų, kaip įgalinti negalę turinčius LGB klientus. Jeigu įmanoma, šalia psichoterapijos rekomenduojama taip pat pasitelkti paramos grupes. Jau galima rasti išsamių psichoterapinių modelių, kuriuose atsižvelgiama į sąveiką tarp negalės ir seksualinės orientacijos. Psichologai yra raginami tyrinėti negalę turinčių LGB klientų seksualinę istoriją ir dabartinį seksualinį funkcionavimą, taip pat suteikti informacijos bei padėti spręsti šioje srityje kilusias problemas. Daug negalę turinčių LGB žmonių yra patyrę seksualinę prievartą. Rekomenduojamas jautrus asmens viktimizacijos istorijos tyrinėjimas.

Trūksta informacijos?

Susiję straipsniai