Trūksta informacijos?

Parašyk mums, ko trūksta šiame puslapyje.17: socioekonominio statuso įtaka

Pagrindimas

17 gairė. Psichologai skatinami atsižvelgti į socioekonominio statuso daromą įtaką homoseksualių ir biseksualių klientų psichologinei gerovei.

Duomenys rodo, kad lesbietės, gėjai, biseksualūs vyrai ir moterys dažniau nei jų heteroseksualūs bendraamžiai susiduria su ekonominėmis kliūtimis. Buvo nustatyta, kad gėjai uždirba 11–27 proc. mažiau nei heteroseksualūs vyrai. Tyrimai taip pat rodo, jog gėjai, gyvenantys tos pačios lyties asmenų poroje, uždirba mažiau nei vyrai heteroseksualiose santuokose. Gėjų ir ypač lesbiečių šeimos žymiai dažniau nei susituokusių heteroseksualių asmenų šeimos išgyvena nepriteklių. Vadybinį ir žemos kvalifikacijos darbą dirbantys gėjai uždirba 23 proc. mažiau nei jų heteroseksualūs bendraamžiai. Nors gėjai ir lesbietės dažniau turi aukštesnį išsilavinimą nei jų heteroseksualūs bendraamžiai, jie vis dar uždirba mažiau. Darbo vietose egzistuoja reikšminga lesbiečių ir gėjų diskriminacija. Dėl savo orientacijos lesbietės, gėjai ir biseksualūs asmenys yra atleidžiami, negauna paaukštinimo, sulaukia neigiamų darbo įvertinimų, gauna nevienodą atlygį ir socialines garantijas.

Vis daugėja duomenų, patvirtinančių ryšį tarp skurdo ir psichinės sveikatos problemų. Mažas pajamas gaunantys asmenys dažniau nei aukštesnį socioekonominį statusą turinys kenčia psichikos sutrikimus. Skurde gyvenančios lesbietės, gėjai ir biseksualūs asmenys gali patirti dar daugiau atskirties ir teisių pažeidimų.

Finansiniai ištekliai ir išsilavinimas gali daryti teigiamą įtaką diskriminacijos pasekmėms (t. y. didesnė ekonominė galia ir galimybės, didesnė savigarba). Priešingai, žemesnis socioekonominis statusas gali sukelti papildomą stresą, stipresnę marginalizaciją, didesnių sunkumų, priimant stigmatizuotą seksualinę orientaciją, mažesnes galimybes gauti tinkamą socialinę paramą. Pastebėta, kad persekiojimo baimė ir priėmimo stoka gali daug LGB jaunuolių stumti į benamystę. Benamiai LGB jaunuoliai dažniau įsitraukia į rizikingą elgesį. LGB jaunimui yra būdinga didesnė bandymų nusižudyti, sekso, siekiant išgyventi, narkotikų vartojimo rizika. Vyresnio amžiaus lesbietės, gėjai ir biseksualūs asmenys susiduria su įvairiais sunkumais, susijusiais su tradicinių pajamų paramos mechanizmais (t. y. socialinė apsauga, pensijų planai). Tos pačios lyties asmenų poros susiduria su teisinėmis kliūtimis (t. y. galimybė susituokti, sveikatos priežiūros garantijos), kurios gali lemti socioekonominius skirtumus.

Taikymas

Psichologai yra skatinami įvertinti, kokiais būdais socioekonominis statusas paveikia lesbiečių, gėjų ir biseksualių asmenų žemą savigarbą, šeiminius konfliktus, santykių problemas. Pavyzdžiui, gali būti naudinga įvertinti psichologines žemo socioekonominio statuso pasekmes (tokias kaip gėda, depresija, nerimas) lesbiečių, gėjų ir biseksualių asmenų psichologinei gerovei, kadangi šios pasekmės gali tęstis, net ir pasikeitus socioekonominiam statusui. Vertindami psichologai taip pat turi atsižvelgti ir į sąveiką tarp žemo socioekonominio statuso ir ekonominės diskriminacijos bei jos pasekmes LGB asmenims. Psichologai raginami vengti bet kokių prielaidų apie asmens socioekonominį statusą seksualinės orientacijos pagrindu.

Trūksta informacijos?

Susiję straipsniai