Trūksta informacijos?

Parašyk mums, ko trūksta šiame puslapyje.19: švietimas ir mokymai

Pagrindimas

19 gairė. Psichologai stengiasi įtraukti lesbiečių, gėjų ir biseksualių asmenų problemas į švietimą ir mokymus.

Nepaisant to, kad aukštajame moksle ir praktikoje vis labiau pabrėžiama įvairovės mokymo svarba, tyrimai rodo, jog aukštąsias mokyklas baigę studentai ir nedidelę patirtį turintys psichologai kalba apie nepakankamą švietimą ir mokymus homoseksualumo ir biseksualumo srityje bei jaučiasi nepasirengę dirbti su šiomis grupėmis. Pastebėta, kad psichinės sveikatos specialistai, kaip ir visi kiti, gyvena heteroseksistinėje visuomenėje bei yra linkę į tą patį šališkumą ir išankstines nuostatas, kurios yra persmelkusios visą kultūrą. Studentai gali apibūdinti savo nuostatas kaip labiau teigiamas, nei jos iš tikrųjų yra. Mokymų metu dažnai išryškėja neigiamos nuostatos neheteroseksualių orientacijų atžvilgiu. Buvimas lesbiete, gėjumi ar biseksualiu asmeniu nebūtinai garantuoja pakankamą kompetenciją dirbant su homoseksualiais ir biseksualiais klientais. Išskiriamos tam tikros unikalios problemos, su kuriomis gali susidurti neheteroseksualūs praktikai (t. y. ribų problemos, perdėtas susitapatinimas su klientu, advokatavimas).

Taikymas

Pastebėta, kad mokymų apie homoseksualumą ir biseksualumą programos ar moduliai daro teigiamą poveikį studentų žinioms ir įgūdžiams. Fakultetai, supervizoriai ir konsultantai yra skatinami įtraukti esamą informaciją apie lesbietes, gėjus ir biseksualius asmenis į visą mokymo programą, ruošiančią profesinei praktikai. Tam tikri šaltiniai gali pagelbėti fakultetams įtraukiant LGB klausimus į mokymo programas, mokymus ir supervizijas. Egzistuoja palaikančios supervizijos modeliai, kurie gali būti taikomi bet kokios teorinės orientacijos rėmuose ir padėti studentams tapti kultūriškai kompetentingais praktikais, galinčiais dirbti su LGB klientais. Kalbant apie aukštąjį mokslą, rekomenduojama parengti ir atskirus kursus, ir integruoti reikalingą informaciją į visą mokymo programą.

Psichologai yra skatinami šviesti savo studentus apie heteroseksualios privilegijos prigimtį ir pasekmes, kvestionuoti heteroseksistines nuostatas. Būtinos ne tik žinios homoseksualumo ir biseksualumo klausimais. Daugelis autorių pabrėžia ir asmeninių nuostatų tyrinėjimo svarbą. Asmeninių nuostatų ir šališkumo tyrinėjimas psichologų mokyme ir rengime gali padėti studentams sąžiningiau ir kruopščiau įvertinti save bei pasiruošti suteikti jautresnę pagalbą lesbietėms, gėjams, biseksualiems ir abejojantiems klientams. Prieš pradedant mokymus apie homoseksualius ir biseksualius klientus, mokytojai/dėstytojai (nepaisant jų seksualinės orientacijos) turėtų išsiaiškinti savo pačių nuostatas.

Pastarųjų metų literatūroje nagrinėjama institucijų klimato ir paramos svarba. Patariama skatinti įvairovę institucijose – įtraukti seksualinę orientaciją į universiteto nuostatus dėl lygių įsidarbinimo galimybių, atsižvelgti į įvairovę, priimant sprendimus dėl paaukštinimo, valdymo ir kitų personalo reikalų, suteikti paramą homoseksualiems ir biseksualiems institucijos nariams (t. y. išteklių centrai, tyrimų parama, mentorystės programos). Psichologai, turintys kompetencijų lesbiečių, gėjų ir biseksualių asmenų psichologijos srityje, gali būti įdarbinti visu ar nevisu etatu ir vesti mokymus, teikti konsultacijas fakulteto darbuotojams, vadovauti tyrimams, parengti kursą ar teikti klinikines supervizijas studentams. Fakulteto ir klinikiniai supervizoriai raginami tęsti mokymus lesbiečių, gėjų ir biseksualių asmenų psichologijos srityje ir šitaip geriau suprasti unikalius homoseksualių ir biseksualių klientų poreikius.

Trūksta informacijos?

Susiję straipsniai