Trūksta informacijos?

Parašyk mums, ko trūksta šiame puslapyje.



20: kvalifikacijos kėlimas

Pagrindimas

20 gairė. Psichologai skatinami dalyvauti tęstiniame švietime, mokymuose, supervizijose ir konsultacijose ir šitaip plėsti savo žinias ir supratimą apie homoseksualumą ir biseksualumą.

Nors pastaraisiais metais įvairių demografinių grupių tyrimai sulaukia vis daugiau dėmesio, daugelis praktikuojančių psichologų gali neturėti bazinių žinių, reikalingų darbui su homoseksualiais ir biseksualiais klientais. APA psichologų etikos principai ir elgesio kodeksas reikalauja psichologų „nuolatos stengtis palaikyti ir kelti savo kompetenciją“. Deja, švietimas, mokymai, praktinė patirtis, konsultacijos ir (ar) supervizijos homoseksualumo ir biseksualumo srityje psichologams dažnai būdavo netinkamos, pasenusios ar nepasiekiamos. Tyrimai atskleidžia, kad istoriškai psichoterapeutai dažnai pasižymėjo išankstinėmis nuostatomis ir nejautrumu, dirbant su lesbietėmis, gėjais ir biseksualiais žmonėmis. Tuo tarpu naujesni tyrimai rodo labiau teigiamas terapeutų nuostatas lesbiečių, gėjų ir biseksualių klientų atžvilgiu. Pastebėta, kad kartais šios pasikeitusios nuostatos gali būti paviršinės ir nebūtinai atsispindi terapeutų elgesyje.

Taikymas

Norint veiksmingai dirbti su homoseksualiais ir biseksualiais klientais, svarbios yra įvairiapusės žinios, nuostatos ir įgūdžiai. Psichologai yra raginami apsvarstyti papildomo švietimo, mokymų, patyrimo, konsultacijų ir (ar) supervizijų galimybes tokiose srityse kaip a) žmogaus seksualumas ir daugialypiai seksualinės orientacijos modeliai; b) lesbiečių, gėjų ir biseksualių asmenų psichinės sveikatos problemos; c) lesbiečių, gėjų ir biseksualių asmenų tapatumo raida heteronormatyvioje visuomenėje, atsižvelgiant į etninius ir kultūrinius veiksnius, darančius įtaką tapatumui; d) stigmatizacijos padariniai lesbietėms, gėjams, biseksualiems asmenims, poroms ir šeimoms; e) daugialypių tapatumo aspektų sąveikos (t. y. seksualinė orientacija, rasė ir etniškumas, socialinė lytis, klasė ir negalė); f) unikali LGB asmenų profesinė raida ir darbe patiriamos problemos; g) netradicinės santykių formos; h) LGB asmenų santykis su religija ir dvasingumu; i) sveikatos ir gerovės klausimai. Daugelis psichologų gali gauti naudos iš specialių mokymų, orientuotų būtent į biseksualių asmenų problemas bei palaikančiąją terapiją, skirtą biseksualiems vyrams ir moterims. Psichologai yra raginami ieškoti tęstinių LGB tematikai skirtų kursų, kadangi tikėtina, kad šių kursų turinys atitiks egzistuojančias APA gaires ir politiką. Psichologai taip pat skatinami ieškoti tęstinių mokymosi kursų, kurie suteiktų daugiau informacijos apie biseksualius klientus bei jų gydymo specifiką.

Lesbietės, gėjai ir biseksualūs asmenys, ypač tie, kurie dar abejoja dėl savo orientacijos arba tik ką ją atrado, kartais neturi jokių žinių ar ryšio su kitomis lesbietėmis, gėjais ir biseksualiais asmenimis ar platesne LGB bendruomene bei ištekliais, kuriuos ji gali suteikti. Žinojimas bei prieiga prie bendruomenės išteklių yra ypač svarbi, kadangi, kaip rodo tyrimai, įsitraukimas į lesbiečių, gėjų ir biseksualių asmenų bendruomenę yra susijęs su pagerėjusiu šių asmenų psichologiniu funkcionavimu. Su LGB klientais dirbantys psichologai yra raginami susipažinti su atitinkamais ištekliais (nacionaliniais, vietos, elektroniniais).

Trūksta informacijos?

Susiję straipsniai