Trūksta informacijos?

Parašyk mums, ko trūksta šiame puslapyje.21: tyrimai

Pagrindimas

21 gairė. Naudodami bei skleisdami informaciją apie tyrimus, susijusius su seksualine orientacija ir panašiais klausimais, psichologai stengiasi tiksliai bei visapusiškai pristatyti gautus duomenis bei turėti omenyje neteisingo tyrimo duomenų panaudojimo ir interpretavimo galimybę.

Šališkumas gali daryti įtaką ne tik tyrimo atlikimui, bet ir atliktų tyrimų interpretacijai bei rezultatų panaudojimui. Tikslia metodologija pagrįsti tyrimo duomenys apie stigmatizuotas grupes gali įnešti reikšmingą indėlį į psichologijos mokslą ir visuomenę. Vis dėlto tyrimai apie lesbietės, gėjus ir biseksualius asmenis buvo neteisingai naudojami bei dažnai interpretuojami lesbiečių, gėjų ir biseksualių asmenų nenaudai.

Taikymas

Psichologai yra raginami atsargiai naudoti tyrimus LGB tematika, atsižvelgti į galimas tyrimo problemas ir ribotumus. Psichologai taip pat turi būti dėmesingi potencialiai atviro bei paslėpto šališkumo įtakai bei rūpintis, kad jų ataskaitos būtų nuodugnios, o bet kokie tyrimo ribotumai būtų atskleisti ir aptarti. Psichologams taip pat svarbu nepamiršti apie tuos lesbiečių, gėjų ir biseksualių asmenų pogrupius, kurie nebuvo įtraukti į tyrimo imtį bei atsižvelgti į tai, pritaikant ar aptariant tyrimo duomenis.

Psichologai raginami atsargiai cituoti tyrimo duomenis, paskelbtus trečiųjų asmenų. Lygiai taip pat, kaip ir pateikiant savo paties tyrimo ribotumus, psichologai, cituojantys kitų tyrimus, privalo pateikti tikslų ir visą to tyrimo aprašymą bei ribotumus. APA etikos kodeksas reikalauja psichologų vengti melagingų ar klaidinančių pareiškimų ir tiksliai pristatyti savo tyrimo duomenis.

Savo paties ar trečiųjų asmenų atliktų tyrimų duomenų pateikimas žiniasklaidai kelia ypatingų iššūkių. Paprastai žiniasklaidos atstovai nėra gerai susipažinę su tyrimo metodų ypatumais ar tinkama tyrimo duomenų interpretacija. Šios priežastys kartu su žiniasklaidos dramatiškų istorijų vaikymusi gali lemti klaidinantį ir netikslų tyrimo pristatymą. Psichologai tai supranta bei aktyviai dalyvauja stengdamiesi išvengti netikslios informacijos sklaidos. Psichologai yra skatinami pateikti tikslius paaiškinimus, prašyti žurnalistų patvirtinimo, kad jie suprato informaciją, pasisiūlyti pateikti trumpas tyrimų apžvalgas ar tyrimų projektus, bendraujant su žurnalistais, pabrėžti tyrimo sudėtingumą ir ribotumus.

Trūksta informacijos?

Susiję straipsniai