Trūksta informacijos?

Parašyk mums, ko trūksta šiame puslapyje.7: santykiai

Pagrindimas

7 gairė. Psichologai stengiasi suprasti bei gerbti homoseksualių ir biseksualių asmenų santykius.

Lesbiečių, gėjų ir biseksualių asmenų poros tiek panašios, tiek skiriasi nuo heteroseksualių porų. Jie kuria santykius dėl panašių priežasčių, patiria panašų pasitenkinimą santykiais, šie santykiai vystosi panašiai kaip ir heteroseksualiose porose. Skirtumai yra siejami su seksualinio elgesio modeliais, lyties vaidmenų socializacija, santykių stigmatizacija.

Tos pačios lyties poros dažnai turi prisitaikyti prie priešiškų arba jų santykius nuvertinančių sąlygų. Joms tenka susidurti su politinių kampanijų prieš tos pačios lyties asmenų santuokas ar partnerystes psichologiniu poveikiu, teisinės ir medicininės apsaugos tos pačios lyties asmenų šeimoms nebuvimu. Be to, lesbiečių, gėjų ir biseksualių asmenų santykių modeliai bei pasirinkimai gali būti paveikti anksti gyvenime patirtos stigmos ir marginalizacijos.

Unikalų stresą vyresnio amžiaus lesbietėms, gėjams ir biseksualiems asmenims gali kelti fizinės sveikatos pokyčiai (pvz., galimas atskyrimas nuo partnerių, galimas ryšio su partneriais nutrūkimas, atsidūrus slaugos namuose ar kitose įstaigose, susidūrimas su prižiūrinčio personalo ar kitų slaugos namų gyventojų homofobija). Homoseksualūs ir biseksualūs klientai gali būti taip pripratę prie stigmos ir diskriminacijos santykiuose, kad jie gali net nepastebėti, kaip stigma prisideda prie konfliktų, su kuriais jiems tenka susidurti. Lesbiečių, gėjų ir biseksualių asmenų santykių struktūros gali skirtis bei kelti nemažai unikalių iššūkių. Nemonogamiški ar poliamoriški santykiai gali pasitaikyti dažniau ir gali būti labiau priimtini tarp gėjų ir biseksualių asmenų nei tarp lesbiečių ar heteroseksualių asmenų. Be to, daug lesbiečių ir gėjų savo seksualinę orientaciją atskleidžia po ilgo buvimo heteroseksualiose santuokose.

Taikymas

Psichologai turi atsižvelgti į lesbiečių, gėjų ir biseksualių asmenų santykiams daromą neigiamą visuomenės išankstinių nuostatų ir diskriminacijos poveikį. Pora gali nesuprasti, kaip stigma ir marginalizacija sukuria papildomas problemas, neskaitant tų, su kuriomis tenka susidurti visoms poroms. Vis dėlto lesbiečių, gėjų ir biseksualių asmenų poros gali ieškoti terapijos dėl panašių priežasčių kaip ir heteroseksualios poros (pvz., bendravimo sunkumų, seksualinių problemų, dvigubos karjeros, sprendimų dėl įsipareigojimo) arba dėl kitokių priežasčių (seksualinės orientacijos atskleidimo, skirtingų partnerių atsiskleidimo procesų, problemų, kylančių dėl lyties socializacijos poveikio). Pavyzdžiui, tuo atveju, kai vienas iš partnerių atskleidė savo seksualinę orientaciją kilmės šeimai, o kitas – ne, pora gali susidurti su konfliktais, priimant sprendimus dėl atostogų, nesutarti, ar laukiant svečių paslėpti homoseksualumo atributiką. Dėl to lesbietėms, gėjams, biseksualiems asmenims terapines paslaugas teikiantys psichologai skatinami atsižvelgti į šeimos bei kitus socialinius ir kultūrinius veiksnius.

Psichologui, dirbančiam su tos pačios lyties asmenų poromis, gali būti naudingas susipažinimas su netradicinėmis santykių struktūromis. Kai kuriems gėjams, lesbietėms ir biseksualiems asmenims gali būti svarbu spręsti įsipareigojimo klausimus, nubrėžti ribas, įveikti homofobiją, plėtoti socialinę paramą suteikiančius ryšius. Heteroseksualiuose santykiuose monogamija yra įprastas lūkestis, tuo tarpu tai ne visada aktualu gėjų poroms.

Lesbiečių, gėjų ir biseksualių asmenų santykiai yra įvairūs. Stokodami socialiai įtvirtintos paramos, lesbietės, gėjai ir biseksualūs asmenys susikuria savo pačių santykių modelius ir paramos sistemas. Svarbu, kad psichologai suvoktų galimą šių santykių įvairovę bei dirbdami su lesbiečių, gėjų ir biseksualiomis poromis susilaikytų nuo heteroseksistinio modelio taikymo. Ši nuostata yra ypač svarbi, kalbant apie seksualinį lesbiečių, gėjų ir biseksualių asmenų porų gyvenimą. Sveika seksualinė raiška iš dalies lemia bendrą pasitenkinimą santykiais. Psichologui, dirbančiam su lesbiečių, gėjų ir biseksualiomis poromis, svarbu būti jautriam bei turėti supratimą apie lesbiečių, gėjų ir biseksualių asmenų poroms būdingas seksualines praktikas ir problemas (pvz., seksualinių santykių dažnis, įvairios seksualinių sutrikimų formos, problemos, susijusios su intymumu ir potraukiu). Psichologai skatinami pripažinti, kad internalizuotas heteroseksizmas gali apsunkinti sveikų seksualinių santykių vystymąsi. Psichologai taip pat skatinami pripažinti ypatingus iššūkius, su kuriais heteroseksualiose santuokose susiduria vyrai ir moterys, nusprendę atskleisti bei integruoti homoseksualią ar biseksualią orientaciją į savo gyvenimą. Šių asmenų sutuoktiniams ir artimiesiems taip pat gali būti reikalinga pagalba.

Trūksta informacijos?

Susiję straipsniai