Trūksta informacijos?

Parašyk mums, ko trūksta šiame puslapyje.8: tėvystė

Pagrindimas

8 gairė. Psichologai stengiasi suprasti homoseksualių ir biseksualių tėvų patirtį ir iššūkius.

Tyrimai rodo, kad lesbietės, gėjai ir biseksualūs tėvai yra ne blogesni už heteroseksualius tėvus. Iš tiesų tyrimai rodo, kad lesbiečių poros pasižymi netgi stipresniais motiniško dėmesingumo įgūdžiais nei heteroseksualios poros. Nustatyta, kad nebiologinės lesbietės motinos, palyginus su tėvais heteroseksualiose santuokose, palaikė aukštesnės kokybės motinos–vaiko sąveikas, buvo labiau atsidavusios vaikams ir veiksmingiau juos auklėjo. Turint omenyje visas diskriminacines aplinkybes, su kuriomis tenka susidurti homoseksualiems ir biseksualiems tėvams (pvz., teisines kliūtis vaiko globai, ribotas tos pačios lyties partnerės(-io) galimybes įsivaikinti, grėsmę netekti teisės į vaiko globą, draudimus gyventi su tos pačios lyties partnere(-iu), vieno iš tėvų teisių nebuvimu), svarbu atkreipti dėmesį į šiuos pozityvius atradimus. Nusprendę tapti tėvais, lesbietės, gėjai ir biseksualūs asmenys susiduria su iššūkiais – pavyzdžiui, stresu, susijusiu su alternatyviu apvaisinimu ar surogatine motinyste – kurie yra mažai žinomi heteroseksualioms poroms. Prie šių unikalių rūpesčių, būdingų homoseksualiems ir biseksualiems tėvams, galima priskirti ir paramos iš šeimos ir draugų trūkumą, homofobiškas pediatrų, vaikų priežiūros įstaigų ar mokyklų darbuotojų reakcijas. Nebiologinės lesbietės motinos šeima gali priešintis ir nepripažinti nebiologinio vaiko kaip savo anūko/dukterėčios/sūnėno.

Atsiranda vis daugiau tyrimų, kuriuose tiriami homoseksualių ir biseksualių tėvų vaikai. Rūpinantis homoseksualių ir biseksualių tėvų užaugintų vaikų gerove, keliami trys pagrindiniai klausimai. Nuogąstaujama dėl: (1) vaikų lytinio tapatumo, lyties vaidmenų elgesio, seksualinės orientacijos; (2) asmeninės vaiko raidos; (3) socialinių tokio vaiko patirčių. Buvo atlikta visapusė šias sritis paliečiančios literatūros apžvalga. Empirinių duomenų (pirmiausia paremta lesbiečių motinų vaikais) apžvalga parodė, kad nei vienas šių nuogąstavimų neturi pagrindo. Taip pat teigiama, kad vertinant savigarbą, kontrolės lokusą, intelektą, elgesio problemas, asmenybę, adaptaciją mokykloje, psichinę sveikatą, nebuvo pastebėta jokių reikšmingų skirtumų tarp lesbiečių ir heteroseksualių motinų augintų vaikų. Atsižvelgdami į tyrimo duomenis, liudijančius teigiamas lesbiečių ir gėjų tėvų auginimo pasekmes vaikams, Amerikos pediatrų draugija 2002 m. išleido oficialų patvirtinimą, remiantį antrojo partnerio įvaikinimo galimybes lesbiečių, gėjų ir biseksualių asmenų šeimose.

Taikymas

APA „…ragina psichologus siekti pašalinti diskriminaciją seksualinės orientacijos atžvilgiu, kalbant apie įvaikinimo ar vaiko globos galimybes, lankymą, reprodukcinės sveikatos paslaugas“. Kol švietimo, teisinės ir socialinės pagalbos sistemose egzistuoja šališkumas ir dezinformacija, su tėvais, vaikais, bendruomeninėmis, organizacijomis ir institucijomis dirbantys psichologai turi siekti keisti šią situaciją bei suteikti tikslias, moksliškai pagrįstas bei profesionalias žinias. Psichologai pripažįsta iššūkius, su kuriais tenka susidurti lesbietėms, gėjams ir biseksualiems tėvams bei tyrinėja šias problemas su savo klientais. Pavyzdžiui, tos pačios lyties tėvai, neturėdami galimybės tuoktis, negauna tokių teisinių ir ekonominių privilegijų ir socialinio statuso kaip susituokusios heteroseksualios poros. Psichologai taip pat turi pripažinti unikalias lesbiečių, gėjų ir biseksualių šeimų stiprybes ir atsparumą. Psichologai yra skatinami tyrinėti įvairius tapatybės aspektus (pvz., rasę ir etniškumą, kultūrą, socioekonominę klasę, negalę, religines ir dvasines tradicijas), kurie sąveikauja, sukurdami unikalias homoseksualių ir biseksualių tėvų patirtis.

Trūksta informacijos?

Susiję straipsniai