Trūksta informacijos?

Parašyk mums, ko trūksta šiame puslapyje.9: šeimos

Pagrindimas

9 gairė. Psichologai pripažįsta, kad lesbiečių, gėjų ir biseksualių asmenų šeimos gali apimti žmones, kurie nėra teisiškai ar biologiškai susiję.

Daugeliui lesbiečių, gėjų ir biseksualių asmenų seksualinės orientacijos neatskleidimas ir (ar) jų intymių santykių nepripažinimas gali reikšti emocinį atsitraukimą nuo savo kilmės šeimos. Net tuo atveju, kai šeimos yra priimančios, šis priėmimas dažnai gali reikšti tik toleranciją, o ne tikrą priėmimą. Daugeliui lesbiečių, gėjų ir biseksualių asmenų artimų draugų ratas gali atstoti šeimą ir sudaryti alternatyvią šeimos struktūrą – tokią, kuri neparemta teisiniais ar biologiniais santykiais. Šios pasirinkimo šeimos lesbietėms, gėjams ir biseksualiems asmenims suteikia bendravimo galimybes, sukuria šeiminę aplinką bei gali būti svarbesnės nei kilmės šeima. Tokios šeiminės struktūros gali mažinti diskriminacijos pasekmes bei kompensuoti teisinio ar institucinio pripažinimo trūkumą.

Taikymas

Atsižvelgiant į pasitenkinimui santykiais, stigmos įveikai ir psichologinei gerovei daromą socialinės paramos įtaką, psichologai skatinami pripažinti ir vertinti lesbiečių, gėjų ir biseksualių asmenų šeimos struktūras. Psichologai taip pat turi atsižvelgti į klientų patiriamą stresą, kylantį dėl to, kad kilmės šeima, darbdaviai ar kiti asmenys nepripažįsta šių alternatyvių šeiminių struktūrų. Dirbant su homoseksualiais ar biseksualiais klientais gali būti naudinga paklausti kliento apie jo draugų ratą, santykių kokybę, ar jis laiko šį draugų ratą šeima. Taip pat svarbu paskatinti klientus įsitraukti į lesbiečių, gėjų ir biseksualių asmenų bendruomenę, kadangi ryšys su bendruomene gali suteikti vaidmenų modelius, socialinę paramą, solidarumo jausmą bei kitus išteklius, reikalingus pozityvios tapatybės raidai.

Trūksta informacijos?

Susiję straipsniai