Trūksta informacijos?

Parašyk mums, ko trūksta šiame puslapyje.Įvadas

Šiomis gairėmis siekiama suteikti žinių ir informacijos psichologinei praktikai, psichologų rengimui bei mokymui LGB srityje.

2011 m. Amerikos psichologų asociacija (APA) priėmė atnaujintas psichologinės praktikos su homoseksualiais ir biseksualiais klientais gaires. Kiekviena iš 21-os gairės yra paremta naujausia psichologine literatūra bei sudaryta iš „Pagrindimo“ bei „Taikymo“ skilčių. Siekiant pagelbėti psichologams jų darbe, pradinės gairės buvo papildytos religijos ir dvasingumo, lyties tapatumo bei seksualinės orientacijos diferenciacijos, socioekonominių bei su darbu susijusių problemų, LGB srities tyrimų panaudojimo bei sklaidos temomis. Šiomis gairėmis siekiama suteikti žinių ir informacijos psichologinei praktikai, psichologų rengimui bei mokymui LGB srityje.

Psichologinės praktikos su homoseksualiais ir biseksualiais klientais gairės suteikia psichologams (1) atskaitos sistemą darbui su homoseksualiais ir biseksualiais klientais ir (2) bazinę informaciją bei nuorodas įvertinimo, intervencijų, tapatumo, santykių, įvairovės, švietimo, mokymų bei tyrimų srityse.

Sąvoka „gairės“ žymi nutarimus, tvirtinimus ar pareiškimus, numatančius profesionalų psichologo elgesį ir siekiamybes. Jomis siekiama paskatinti tęstinę sistemingą profesijos raidą bei užtikrinti aukštą psichologų profesinės praktikos lygį. Gairės nėra privalomos ir nuodugnios bei gali būti ir nepritaikomos kasdienėse klinikinėse situacijose. Gairės neturėtų būti traktuojamos kaip galutinės;  joms nėra teikiama pirmenybė psichologų sprendimų atžvilgiu. Praktikos gairės iš esmės apima rekomendacijas dėl psichologų elgesio bei nurodo problemas, į kurias svarbu būtų atsižvelgti tam tikrose psichologinės praktikos srityse.

Gairės yra paremtos APA etikos kodeksu bei atitinka egzistuojančią APA politiką lesbiečių, gėjų ir biseksualų reikalų atžvilgiu. Ši politika apima, bet neapsiriboja, APA rezoliucijomis, taip pat atitinka kitų svarbių psichinės sveikatos organizacijų politiką.

Sudarytojų pastabos

Toliau pateikiama informacija, paruošta pagal 2011 m. Amerikos psichologų asociacijos priimtas „Praktikos su LGB klientais gaires“. Gaires anglų kalba su išsamiu literatūros sąrašu galima rasti Amerikos psichologų asociacijos puslapyje.

Pateikiamose gairėse sąvokos „psichologai“ ir „klientai“ dėl lietuvių kalbos specifikos ir patogumo dėlei vartojamos tik vyriška gimine, omenyje turint visokių ir įvairių lyčių asmenis.

Gaires vertė psichologė Juliana Lozovska. Adaptavo išgirsti.

Trūksta informacijos?

Susiję straipsniai