Trūksta informacijos?

Parašyk mums, ko trūksta šiame puslapyje.Sąvokos

Pateikiame pagrindines gairėse naudojamas sąvokas.

Biologinė lytis (angl. sex)

apibrėžia asmens biologines duotybes ir įprastai yra skirstoma į vyrišką, moterišką arba interseksualią (t. y. netipinę vyriškų ir moteriškų bruožų kombinaciją). Biologinės lyties požymiai yra lytinės chromosomos, lytinės liaukos, vidiniai reprodukciniai organai, išorės genitalijos.

Socialinė lytis (angl. gender)

nurodo požiūrius, jausmus ir elgesį, kurie atitinkamoje kultūroje yra siejami su asmens biologine lytimi. Elgesys, atitinkantis kultūrinius lūkesčius, yra laikomas lyčiai normatyviu, lyčiai būdingu; elgesys, kuris neatitinka šių lūkesčių, yra vadinamas lyties normų neatitikimu.

Lyties tapatumas (angl. gender identity)

nurodo asmens savęs kaip vyriško, moteriško ar translyčio pajautimą. Kai asmens lyties tapatumas ir biologinė lytis nesutampa, asmuo gali tapatintis su transeksualumu ar priskirti save kitai translytiškumo kategorijai.

Lyties raiška (angl. gender expression)

nurodo būdą, kuriuo asmuo išreiškia savo socialinę lytį konkrečioje kultūroje; pavyzdžiui, per aprangą, bendravimo būdus, interesus. Asmens lyties raiška gali tiek sutapti, tiek nesutapti su jam socialiai priskirtu lyties vaidmeniu, taip pat gali atspindėti bei neatspindėti jo ar jos lyties tapatumo.

Seksualinė orientacija (angl. sexual orientation)

reiškia asmens emocinį ir (ar) seksualinį potraukį tam tikrai lyčiai. Tradiciškai seksualinės orientacijos kategorijos apima trauką tos pačios lyties asmenims (gėjai ir lesbietės), trauką kitos lyties asmenims (heteroseksualai), trauką abiejų lyčių asmenims (biseksualai). Nors šios kategorijos vis dar plačiai naudojamos, tyrimai rodo, kad seksualinė orientacija ne visuomet gali būti apibrėžta šiomis aiškiai nustatytomis kategorijomis, o greičiau apima kontinuumą. Tyrimai taip pat atskleidė, kad kai kurių žmonių seksualinė orientacija laikui bėgant kinta.

Atsiskleidimas (angl. coming out)

žymi procesą, kurio metu asmuo pripažįsta bei priima savo seksualinę orientaciją. Ši sąvoką taip pat apima ir procesą, kurio metu asmuo atskleidžia savo seksualinę orientaciją kitiems.

LGB

santrumpa, reiškianti lesbietes, gėjus ir biseksualius asmenis.

Trūksta informacijos?

Susiję straipsniai