Jei patyrei neapykantos nusikaltimą

Kas yra neapykantos nusikaltimas?

Neapykantos nusikaltimai gali sukelti didelę moralinę, psichologinę, fizinę ir finansinę žalą.

Neapykantos nusikaltimai – tai bet kokie nusikaltimai, kurie yra padaromi dėl neigiamų išankstinių nuostatų prieš asmenį ar asmenų grupę dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, negalios, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Neapykantos nusikaltimais taip pat laikoma niekinanti, menkinanti kalba, įžeidžiantys, diskriminacinio pobūdžio ar smurtą kurstantys komentarai dėl asmens tapatybės bruožų ar priklausymo tam tikrai grupei.

Neretai tokius nusikaltimus patyrę ar pastebėję asmenys jaučia gėdą, baimę, pažeminimą, taip pat nesitiki sulaukti pagalbos, todėl apie juos nepraneša teisėsaugai. Deja, neapykantos nusikaltimai gali sukelti didelę moralinę, psichologinę, fizinę ir finansinę žalą.

Jei nori geriau suprasti, ar prieš tave įvykdyta nusikalstama veika ar incidentas, kurio liudininku tapai, yra neapykantos nusikaltimas, kur gali kreiptis ir kokios pagalbos tikėtis, daugiau sužinoti apie neapykantos nusikaltimus gali čia.

Anton Karyuk piešinio fragmentas (visos teisės saugomos).

Kur kreiptis?

Pranešk apie neapykantos nusikaltimą manoteises.lt.

Jei manai, kad prieš tave įvykdytas neapykantos nusikaltimas arba tapai tokio nusikaltimo liudininku, gali užpildyti formą interneto portale Manoteises.lt. Labai svarbu, kad tai, ką patyrei ar matei, neliktų nepastebėta, net jei neketini dėl to kreiptis į teisėsaugos institucijas. Daugybė žmonių, patyrę neapykantos nusikaltimus, apie juos nepraneša.

Apie neapykantos nusikaltimą galima pranešti policijai arba prokuratūrai. Neapykantos nusikaltimų atvejais dažniausiai nukentėjusiojo asmens atskiras pareiškimas nereikalingas, jeigu policija turi pakankamai žinių pradėti ikiteisminį tyrimą, pvz., jeigu buvote užpultas ir iškvietėte policiją, jums nebūtina rašyti pareiškimo – ikiteisminiam tyrimui pradėti pakanka iškvietimo.

Atskirais, įstatyme nustatytais atvejais (pavyzdžiui, kai kurių seksualinių nusikaltimų, šmeižto, neteisėto įsibrovimo į būstą atvejais ir kt.) ikiteisminis tyrimas pradedamas tik tuo atveju, kai yra paties nukentėjusiojo skundas.

Kai nusikalstama veika padaryta siekiant išreikšti neapykantą dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, negalios, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, nukentėjusysis turi teisę gauti antrinę teisinę pagalbą nepriklausomai nuo asmens pajamų ar turto.

Europos žmogaus teisių fondas teikia nemokamą teisinę pagalbą bet kuriais neapykantos kurstymo ar neapykantos nusikaltimų atvejais. Gali padėti parengti pareiškimą, palydėti ikiteisminio tyrimo metu, padėti teisminio proceso metu.

Pranešk apie neapykantos komentarą

Iki meilės vienas žingsnis – policija.

Nuo neapykantos iki meilės – vienas žingsnis. Bet heiteriai jo pirmi nežengs. Pradėk tu! Apie neapykantos nusikaltimus internete ar kitur visada pranešk policijai.

Tekstas parengtas pagal Lietuvos žmogaus teisių centro informaciją.

Nuorodos