Žodynas

© Anton Karyuk, antonkaryuk.com

Tai trumpas LGBT* sąvokų pristatymas, taip pat paaiškinimas kaip kai kuriuos nelietuviškus žodžius verčiame šiame portale. Daug svarbių žodžių ir žargonų neturi tikslių, nusistovėjusių lietuviškų atitikmenų, todėl kai kuriuos pateikiame ir angliškai, ir lietuviškai.

Aseksualumas

Seksualinės traukos nejautimas.

Atsiskleidimas (coming out)

Procesas, kurio metu papasakoji kitiems apie savo lyties tapatybę ir/ar seksualinę orientaciją.

Atskleidimas, būti atskleistam

Kito žmogaus seksualinės orientacijos ir/ar lytinės tapatybės atskleidimas. Gali įvykti netyčia, neapgalvojus veiksmų ar žodžių arba specialiai norint, kad aplinkiniai sužinotų apie kieno nors seksualinę orientaciją ar tapatybę.

Bifobija

Išankstinis nusistatymas, neigiamos stereotipinės nuostatos biseksualumo ir (ar) biseksualių asmenų atžvilgiu, jų ignoravimas ir jų problemų nematomumas. Bifobija egzistuoja ir tarp heteroseksualių, ir tarp homoseksualių asmenų.

Biseksualumas

Gebėjimas jausti romaninį, emocinį ir (ar) seksualinį potraukį ir savo, ir kitos lyties asmenims.

Cislytis (cisgender)

Žmogus, kurio biologinė ir socialinė lytys sutampa. T.y. tokie žmonės, kurie identifikuojasi ir sutinka su priskirta biologine lytimi, nėra trans*.

Daugialypė diskriminacija

Diskriminacija keliais pagrindais. Pvz.: ir dėl lyties, ir dėl seksualinės orientacijos.

Diskriminacija

Neteisingas, nesąžiningas, mažiau palankus ir stereotipais pagrįstas elgesys su socialine grupe ar jai priklausančiais asmenimis. Diskriminacijos pagrindai gali būti lytis, lytinė orientacija, negalia, amžius, rasė, etninė priklausomybė, tautybė, religija, tikėjimas, kalba, kilmė, socialinė padėtis, įsitikinimai ar pažiūros. Taip pat žr. Tiesioginė diskriminacija, Netiesioginė diskriminacija.

Drag

Rengimasis drabužiais, kurie įprastai asocijuojami su kita nei besirengiančiojo lytis. Drag gali būti praktikuojama bet kokios lyties ar lytinės orientacijos žmogaus.

Gėjus

Homoseksualus vyras; vyras, jaučiantis romantinį, emocinį ir (ar) seksualinį potraukį (daugiausia) vyriškos lyties asmenims.

Heteronormatyvumas

Požiūris, kuris kyla iš manymo, kad visi žmonės yra „natūraliai“ heteroseksualūs ir kad yra tik dvi (socialinės) lytys – vyrai ir moterys, – kurios traukia ir papildo viena kitą, o toks asmens seksualumo raiškos būdas yra vienintelis ir teisingas.

Heteroseksizmas

Diskriminacija, palanki heteroseksualiems ir nukreipta prieš homoseksualius žmones, pagrįsta manymu, kad heteroseksualumas yra vienintelė „normali“ gyvensena.

Heteroseksualus asmuo

Ta/s, kuri/s jaučia romantinį, emocinį ir (ar) seksualinį potraukį tik kitos nei savo lyties asmenims.

Homoseksualus asmuo

Ta/s, kuri/s jaučia romantinį, emocinį ir (ar) seksualinį potraukį tos pačios lyties asmenims.

Homofobija

Išankstinis nusistatymas, neigiamos stereotipinės nuostatos homoseksualumo ir (ar) homoseksualių asmenų atžvilgiu, jų ignoravimas ir jų problemų nematomumas. Taip pat žr. Internalizuota homofobija.

Internalizuota homofobija

Savo homoseksualios seksualinės orientacijos neigimas ir (ar) susitaikymas su heteroseksualumu kaip vieninteliu „teisingu“ seksualumo raiškos būdu.

Lesbietė

Homoseksuali moteris; moteris, jaučianti romantinį, emocinį ir (ar) seksualinį potraukį (daugiausia) moterims.

LGBT*

Lesbietės, gėjai, biseksualūs ir translyčiai asmenys. Ši santrumpa vartojama paprastesniam ir greitesniam įvairių seksualinių orientacijų bei lytinių tapatybių asmenų grupės įvardijimui. Kartais LGBT* santrumpa  išplečiama, įtraukiant  ir interseksualius, queer, savo seksualinę tapatybę kvestionuojančius asmenis (LGBTIQQ). Asteriksas (*) žymi nebaigtinį tapatybių spektrą.

Lyties (iš)raiška

Būdai lyčiai išreikšti; Matomi asmens lyties tapatybės aspektai, tokie kaip išvaizda, apranga, kalba ir elgsena.

Lyties tapatybė

Subjektyviu individo socialinės lyties pajautimas, kuris gali atspindėti ar neatspindėti asmens biologinės lyties ir apimti individualų savo kūno suvokimą bei kitas lyties išraiškos formas, kaip, pavyzdžiui, apranga, kalba bei manieros.  Psichologinis pojūtis esant vyru, moterimi, jais abiem ar nė vienu iš jų. Žr. skyrelį Lyties tapatybė.

Lyties patvirtinimo procedūros

Medicininiai ir nemedicininiai metodai, taikomi kai kuriems transseksualiems asmenims, kuriais asmens fizinė išvaizda ir jo turimų seksualinių charakteristikų funkcija keičiamos pagal kitos lyties asmenų fizinę išvaizdą ir funkcijas. Tokie metodai apima hormoninį gydymą, lyties patvirtinimo operacijas (pavyzdžiui, veido, krūtinės ląstos, genitalijų operacijos).

Lyties vaidmuo / lyčių vaidmenys

Visuomenėje priimtinos normos, nusakančios koks elgesys yra deramas vyriškai ir moteriškai lytims.

Lytis

Žr. Biologinė lytis; Socialinė lytis.

Monogamija

Seksualiniai ir/ar romantiniai santykiai tik su vienu partneriu.

Monoseksizmas

Mąstymas, kai priimtinomis laikomos tik heteroseksuali ir homoseksuali seksualinės orientacijos. Su monoseksizmu susiduria biseksualūs ir tokių seksualinių orientacijų žmonės, kuriems būdinga trauka daugiau nei vienos lyties asmenims.

Neapykantos kalba

Vieši pasisakymai, kurie skatina ar pateisina neapykantą, diskriminaciją ar priešiškumą tam tikros socialinės grupės (pvz., LGBT* asmenų) atžvilgiu.

Neapykantos nusikaltimas prieš LGBT*

Nusikaltimas, įskaitant nusikaltimus prieš privačius asmenis ar turtą, kai auka, objektas arba taikinys pasirinktas dėl tikrojo arba tariamo ryšio, priklausymo, paramos arba narystės LGBT* bendruomenėje. Nusikaltimas, įvykdytas dėl homofobinių, bifobinių, transfobinių motyvų.

Nesitaikstantis (non-conforming)

Dažnai naudojama lyties išraiškos ir suvokimo kontekste. Pvz.: nesitaikstančios, nekonformistinės lyties, turint omenyje, kad žmogaus savo lyties išraiška ir suvokimu prieštarauja kultūriškai įprastoms „vyro“ ir „moters“ normoms ir su jomis nesitapatina.

Priekabiavimas

Diskriminacijos forma, kai nepageidaujamu elgesiu dėl bet kurio iš pagrindų (pvz., lyties tapaybės ar seksualinės orientacijos), siekiama įžeisti asmens orumą, sukurti bauginančią, priešišką, žeminančią ar žeidžiančią aplinka. Priekabiavimo formos apima grasinimus, bauginimus, žodinį užgauliojimą, nepageidaujamas pastabas arba juokelius dėl seksualinės orientacijos, lyties tapatybės ar lyties raiškos.

Queer

Terminas, vartojamas žmonių tapatybei įvardyti, kvestionuojant heteronormatyvumą ir lyčių binariškumą.

Seksizmas

Lyčių stereotipai, išankstinis nusistatymas ir diskriminacija dėl lyties.

Seksualinė orientacija

Nuolatinis romantinis, emocinis ir (ar) seksualinis potraukis kitos lyties, tos pačios lyties arba daugiau nei vienos lyties asmenims. Seksualinės orientacijos skalė svyruoja nuo išimtinio heteroseksualumo iki išimtinio homoseksualumo ir apima įvairias biseksualumo ir panseksualumo formas.

Tarplytis (intersex) asmuo

Asmuo su chromosomų, hormonų ir (ar) genitalijų charakteristikomis, neatitinkančiomis įprastų „vyro“ ar „moters“ kategorijų pagal seksualinę ar reprodukcinę anatomiją, todėl tarplyčio asmens biologinę lytį sudėtinga priskirti vyriškai ar moteriškai.

Transfobija

Bjaurėjimasis, neapykanta ir nepalankumas translyčiams, transseksualiems asmenims ir tiems, kurie neatitinka vyraujančių biologinės lyties stereotipų.

Translytis asmuo

Skėtinis terminas, apibūdinantis tą , kurio/s lyties tapatybė skiriasi nuo gimimo lyties, ir tą, kurio/s lyties raiška kitokia nei būdinga gimimo lyčiai. Sąvoka apima transseksualus, interseksualus, transvestitus, persirengėlius kitai lyčiai būdingais drabužiais ir kitus lytį keičiančius ar lakios lyties asmenis.

Transseksualus asmuo

Ta/s, kuri/s  teikia pirmenybę kitai nei gimimo lyčiai ir jaučia poreikį fiziškai pakeisti kūną lyties patvirtinimo procedūromis, pvz., gydymu hormonais ir (ar) operacija. Transseksualus vyras pagal gimimo lytį yra „moteris“, bet jo lyties tapatybė yra „vyro“ arba yra vyriško lyties tapatumo spektre. Transseksuali moteris pagal gimimo lytį yra „vyras“, bet jos lyties tapatybė yra „moters“ arba yra moteriško lyties tapatumo spektre.

Transvestitas

Persirengėlis; Asmuo, kuris  kartais rengiasi tradiciškai kitai lyčiai būdingais drabužiais.

Nuorodos