Augustas Čičelis

Geštaltinės psichoterapijos praktikas

Vytautės Ribokaitės nuotrauka (visos teisės saugomos).

Apie mane

Esu geštaltinės psichoterapijos praktikas. Konsultuoju individualiai, vedu palaikymo grupes ir mokymus.

Baigiau Vilniaus universiteto socialinio darbo ir Centrinės Europos universiteto (Budapeštas) lyčių studijų magistrantūros studijas, Praktinės psichologijos studijų centro bazinių analitinės ir geštaltinės psichoterapijos įgūdžių mokymo programą, šiuo metu baiginėju „Dialogo“ instituto geštaltinės psichoterapijos studijas. Ilgą laiką savanoriavau ir dirbau „Jaunimo linijoje“. Nuo 2014 metų dirbu „išgirsti“, tad didelę praktikos dalį skiriu darbui su LGBTQ+ žmonėmis ir jų artimaisiais.

Vadovaujuosi „Dialogo“ instituto etikos principų ir profesionalios praktikos kodeksu. Savo darbo kokybe rūpinuosi nuolat lankydamas geštaltinės krypties supervizijas, asmeninę terapiją, dalyvaudamas mokymuose.

Greta psichoterapinės praktikos užsiimu kultūrine veikla. Man itin svarbi galimybė kurti ir pažinti kitų kūrybiškumą.

Konsultacijos

Konsultuoju suaugusiuosius (lietuvių, anglų ir rusų k.). Vienos konsultacijos trukmė – 50 min., kaina – 45 € (kartais turiu galimybę keletą žmonių priimti mažesne kaina). Susitikimai vyksta Vilniuje, Naujininkuose, arba virtualiai.

Susisiekite: augustas@isgirsti.lt arba +370 684 12216.

Gestalt psychotherapy practitioner

About me

I am a Gestalt psychotherapy practitioner, and provide individual counselling, run support groups and trainings.

I have graduated MA programmes in Social Work at Vilnius University and in Gender Studies at Central European University (Budapest), a training programme in basic analytical and Gestalt psychotherapy skills at the Centre for Practical Psychology Studies (Vilnius), and I am currently completing my studies in Gestalt psychotherapy at the Dialogas Institute (Vilnius). For a long time I had been volunteering and working for the emotional support helpline Youth Line. Since 2014 I have been working at išgirsti, so a large part of my practice is dedicated to working with LGBTQ+ people and their relatives.

I follow the Code of Ethical Principles and Professional Practice of the Dialogas Institute. I ensure the quality of my work by regularly attending Gestalt supervisions, personal therapy and training.

In addition to my psychotherapeutic practice, I am involved in cultural work. I value possibility to create and enjoy creativity of others.

Counselling

I provide counselling for adults (in Lithuanian, English and Russian). One session lasts 50 minutes and costs €45 (sometimes I have a possibility to accept a few clients at a lower price). The sessions take place in Vilnius, Naujininkai, or virtually.

Get in touch with me at augustas@isgirsti.lt or +370 684 12216.