Alex Kochan. Iš tamsos šviesa

2022.05.19–28

Alex Kochan kūryboje atsispiria nuo savo, kaip translyčio žmogaus, gyvenimiškų pastebėjimų apie lytį ir LGBT+ bendruomenės veikimą sociume. Nesusipratimus, paradoksus, marginalizavimą Alex verčia į savitą gyvūnėlių ir simbolių kalbą. Sąsajų tarp žvėriško ar velniško vaizdo ir nenormatyvinių lyties bei seksualumo apraiškų paieškoje pasitelkiamos įvairios grafikos technikos, kaip ofortas, šilkografija ir iliustracija.

Parodoje pristatomuose darbuose jungiasi įvairios Alex kūryboje sutinkamos būtybės, pasitelkiami mitai ir ritualai. Personažai naudojami kaip simboliai: vienaragis – kaip laisvė ir „kitoniškumas“, juokdarys – kaip tai, kuo dažnai paverčiama LGBT+ bendruomenė homofobų akyse, kiti – įvairios lyties ir seksualumo raiškos. Čia svarbus ir bendruomeniškumo aspektas. Jis atsiskleidžia ne tik per bendrai patiriamą priespaudą, bet ir kaip įgalinantis bei išlaisvinantis būvis. Darbai įkūnija tam tikrą paradoksą – nors paprastai naktis ar tamsa nėra asocijuojama su saugumu, tačiau LGBT+ žmonėms ji dažnai tampa saugia prieglauda bendrauti ir švęsti. Laisvė tampa įmanoma tik užslėptose ar pogrindinėse vietose tamsiuoju paros metu, o būti šviesoje reiškia būti matomu ir pažeidžiamu.

Paroda veikia ketvirtadieniais–šeštadieniais 16:00–19:00 val. gegužės 19–28 d.

Gegužės 28 d. 19.00 val. – parodos uždarymas, filmo peržiūra ir pokalbiai su organizacija „Trans autonomija“.

Parodą kuruoja: „išgirsti“, Augustas Čičelis ir Viktorija Kolbešnikova.

„išgirsti“ veiklas remia Aktyvių piliečių fondas, EEE finansinis mechanizmas.

Alex Kochan. From Dark Comes Light

19–28.05.2022

Alex Kochan’s work draws on lived observations of a transgender person about gender and the functioning of the LGBT+ community in society. Alex translates misunderstandings, paradoxes and marginalisation into a peculiar language of animals and symbols. In search for connections between the beastly or devilish image and non-normative manifestations of gender and sexuality, Alex uses various printmaking techniques such as etching, silkscreen and illustration.

The works in the exhibition bring together various creatures found in Alex’s work, drawing on myths and rituals. Characters are used as symbols: the unicorn as freedom and “otherness”, the jester as what the LGBT+ community is often made out to be in the eyes of homophobes, and the others as different expressions of gender and sexuality. Community is also an important aspect. More than a product of shared oppression, it is also an empowering and liberating way of being. Alex’s works embody a paradox: while night or darkness is not usually associated with safety, for LGBT+ people it often provides a safe haven for socialising and celebration. Freedom only becomes possible in hidden or underground places in the dark, and to be in the light is to be visible and vulnerable.

The exhibition is open 19-28 May, Thursdays-Saturdays 16:00-19:00.

Curated by Augustas Čičelis and Viktorija Kolbešnikova.

The activities of “išgirsti” are supported by the Active Citizens Foundation, EEA Grants.