Ieva Kotryna Ski. Neapčiuopiami ryšiai

2023.05.11–29

„Akies krašteliu pamatau tave kitoje kambario pusėje, nusuku galvą ir pajuntu tirpstantį vašką, deginantis jausmas virsta kietu kiautu, aš jį nusikrapštau. Akimirką nejaučiu stiklinės rankoje, telefonas neatpažįsta mano piršto antspaudo ir aš nespėju padaryti nuotraukos, per skubotą judesį ji gaunasi neryški.“*

Ieva Kotryna Ski – tarp Vilniaus ir Paryžiaus kurianti menininkė. Ji baigė meninio tyrimo magistrantūros studijas École Universitaire de Recherche ArTeC. Tyrinėdama skaitmeninio vaizdo medžiagiškumą ir jo galimybes medijuoti tam tikras emocijas, savo darbuose Ieva Kotryna dažnai kvestionuoja mūsų santykį su nuolat besikeičiančia aplinka. Menininkė dažnai jungia skirtingus mastelius, varijuojančius tarp asmeninio ir globalaus. Tai pabrėžia ir jos naudojamos skirtingos vaizdo fiksavimo technologijos. Savo kūrybą Ieva Kotryna yra pristačiusi „Ars Electronica“ festivalyje Lince, „Cité des Arts“ Paryžiuje, Šiuolaikinio meno centre, projektų erdvėje „Editorial“ ir Nacionaliniame dramos teatre Vilniuje. 2021 m. Ievos Kotrynos kūrinys „Smegduobė“ pelnė publikos simpatijų apdovanojimą parodoje „JCDecaux premija: Tarpai“.

Paroda veikia ketvirtadieniais 16:00–19:00 val. gegužės 11–29 d. (arba kitu laiku susitarus info@isgirsti.lt).

Parodą kuruoja Augustas Čičelis.

*Ištrauka iš Ievos Kotrynos Ski darbo.

Paroda įgyvendinama remiant Europos Sąjungai, Vilniaus miesto savivaldybei ir Aktyvių piliečių fondui, EEE finansiniam mechanizmui.

Severinos Venckutės fotodokumentacija.

Ieva Kotryna Ski. Intangible Connections

11–29.05.2023

“In the corner of my eye I see you across the room, I turn my head away and feel the melting wax, burning feeling turns into the hard shell, I scrape it away. For a moment I can’t feel glass in my hand, phone does not recognize my fingerprint and I am late to take a picture, in the hasty movement it turns out blurry.”*

Ieva Kotryna Ski is an artist working between Vilnius and Paris. Ieva Kotryna holds an MA in art, research and technology from École Universitaire de Recherche ArTeC. While exploring the materiality of the digital image and its ability to convey certain emotions, her works often question our relationship to the ever-changing environment. In her practice the artist often merges different scales, varying between personal and global that also translates in the way she uses different image capturing technologies. Ieva Kotryna has shown her work at Ars Electronica Festival in Linz, Cité des Arts in Paris, Contemporary Art Centre in Vilnius, Editorial project space, as well as the National Drama Theatre in Vilnius. In 2021, her work “Sinkhole” won the audience award at the exhibition “JCDecaux Award: Spaces”.

The first solo exhibition of Ieva Kotryna Ski “Intangible Connections” runs from May 11 to 25, open on Thursdays at 4–7 PM (or by appointment).

Curator: Augustas Čičelis.

*An excerpt from Ieva Kotryna Ski’s work.

The event is implemented with the financial assistance of the European Union, Vilnius City Municipality, and the Active Citizens Fund, EEA Financial Mechanism.