Šonta. Iš archyvų

2022.03.25–04.23

Šiais metais fotografui Virgilijui Šontai (1952–1992) būtų sukakę 70 metų. Kovo 25–balandžio 23 d. šio išskirtinio menininko darbai pristatomi fotografijos parodoje „Šonta. Iš archyvų“. Vilniaus queer erdvėje „išgirsti“ rengiamoje parodoje klausiama, kas sudaro menininko archyvą, kas ir kaip nusprendžia, kokie kūriniai yra pateikiami viešam žvilgsniui, kam ir kaip suteikiamas balsas kalbėti apie atmintį, kokie archyvai tampa didžiųjų įvykių informacijos šaltiniais.

Parodoje eksponuojamose nuotraukose įvairiapusiškai svarstomos laisvės, tapatybės ir žvilgsnio temos. Ji taip pat yra Lietuvos queer archyvo dalis. Todėl atminties tema, šalia seksualumo, joje yra kertinė. Daugiskaitinė forma parodos pavadinime nurodo į daugybę galimų tiek pereinamojo laikotarpio, tiek neheteroseksualaus būvio liudijimo formų, pabrėžiant, bet neatskiriant ir nemarginalizuojant queer patirčių.

Paroda veikia penktadieniais ir šeštadieniais 16:00–19:00 val. nuo 2022 m. kovo 25 iki balandžio 23 d.

Parodą kuruoja: Augustas Čičelis, Viktorija Kolbešnikova, Adomas Narkevičius.

Pristatomi darbai yra MO muziejaus kolekcijos dalis. Paroda įgyvendinama remiant JAV ambasadai Lietuvoje ir Aktyvių piliečių fondui, EEE finansiniam mechanizmui.

Severinos Venckutės fotodokumentacija.

Šonta. From the Archives

25.03–23.04.2022

The photographer Virgilijus Šonta (1952–1992) would have turned 70 this year. From March 25 to April 23, his works are presented in the photography exhibition “Šonta. From the Archives”. The show, hosted at the “išgirsti” queer space, questions what constitutes an artist’s archive, who and how gets to decide what is presented for public gaze, who and how is given a voice to speak about memory, which archives get picked as sources for big event narratives.

Images in the show ponder the issues of freedom, identity, and gaze. It is also part of the Lithuanian queer archive. Memory, alongside sexuality, is therefore a crucial topic. The plural form in the show’s title points to a multiplicity of possible testimonies of both the post-socialist transition and non-heterosexual existence, emphasising, but not separating or marginalising, queer experiences.

The exhibition will run from March 25 to April 23, open on Fridays and Saturdays at 4-7 PM.

Curators: Augustas Čičelis, Viktorija Kolbešnikova, Adomas Narkevičius.

Works in the exhibition are part of the MO Museum collection. The event is organised with support from the US Embassy in Lithuania and the Active Citizens Fund, EEA Financial Mechanism.