Anton Karyuk. Guilty Fresher

2021.04.21–05.14

Kartais aplinkiniams ir pačiam subjektui nėra iki galo aišku, kuomet potraukį, domėjimąsi ir žavėjimąsi kuo nors galima laikyti norma. Beveik kiekvienas žmogus patiria tam tikrus stimulus, kurie jam gali iššaukti stiprias reakcijas, nors daugelis kitų žmonių analogiškiems stimulams yra visiškai abejingi. Taigi beveik visi mes gimstame su tam tikrais polinkiais arba juos išvystome labai ankstyvame amžiuje.

Dalis mokslininkų iki šiol linkę patologizuoti fetišizmą, tuo tarpu kiti jo nelaiko sutrikimu. Pavyzdžiui, amerikiečių psichologas D. M. Reinish perkelia fetišizmą iš psichopatologijos srities į antropologijos ir estetikos lauką. 2018 m. gruodį Pasaulinė sveikatos organizacija išbraukė fetišizmą iš Tarptautinio ligų klasifikatoriaus. Ši klasifikatoriaus versija įsigalios 2022 m.

Tarpdisciplininio menininko Anton Karyuk paroda „Guilty Fresher“. Tai – dalis Lietuvoje gyvenančio ukrainiečių kilmės menininko projekto, tyrinėjančio seksualinių fetišų spektrus ir jų estetinius komponentus.

Paroda veikia ketvirtadieniais ir penktadieniais 14:00–19:00 val. nuo 2021 m. balandžio 21 iki gegužės 14 d. Aplankyti parodą galite iš anksto užsiregistravę. Vienu metu erdvėje gali būti vienas lankytojas.

Parodą kuruoja Augustas Čičelis.

Šia paroda atidaroma „išgirsti“ erdvė ir projektas „Erdvė bendruomenei“. Iniciatyvą remia Aktyvių piliečių fondas, EEE finansinis mechanizmas.

Anton Karyuk. Guilty Fresher

21.04–14.05.2021

Sometime it is difficult to know when a person’s passion and engagement with something fits within the definition of the norm. Almost everyone experience certain stimuli provoking strong reactions. And nearly everyone has a predisposition to fetishist interests.

Some scientists are still inclined to pathologize fetishism, whereas others do not see it as a sexual disorder. For example, an American psychologist D. M. Reinish replaces the sexual fetish from the field of psychopathology to the domain of anthropology and further to the sphere of aesthetics. In December 2018, the World Health Organization excluded sexual fetishism from the International Classification of Diseases (the document will come into force on January 1, 2022).

In his project, Ukrainian-Lithuanian interdisciplinary artist Anton Karyuk studies the spectrum of sexual fetishes and its aesthetic components.

The space is open on Wednesdays to Fridays or upon individual agreement. Please register for a visit.

The exhibition is curated by Augustas Čičelis.

The exhibition opens the space “išgir̃stì” and the project “Space for Community”, supported by the Active Citizens’ Fund, EEA Grants.