AIDS kronika (1989–1990)

Laikraštis leistas nuo 1989 iki 1994 metų.

Lietuvos AIDS profilaktikos centro leistas laikraštis „AIDS kronika“ nebuvo skirtas vien tik ar pagrinde gėjams, tačiau tai vienas pirmųjų periodinių leidinių, kuriame reguliariai rašoma apie bendruomenę. Centras vėliau pradės leisti gėjams ir jų draugams skirtą laikraštį „Naglis“.

„Kodėl rizikuojame Jūsų dėmesiui pasiūlyti dar vieną laikraštį, kai, atrodo, jų ir taip begalės? Pirmiausia todėl, kad AIDS – rimta socialinė problema, tad čia itin pavojingas pusiau žinojimo bei sąmonės sąlytis.“

Laikraštis leistas nuo 1989 iki 1994 metų. Pirmojo numerio kaina – 30 kapeikų, tiražas – 10 000 egz. Paskutiniojo numerio tiražas – 5000 egz.

Leidinio redaktoriai: Rimantas Šimkus (1989–1991), Artūras Butkevičius (1991–1994), Žilvinas Pekarskas (1994).

1989, Nr. 1

Pirmasis numeris

AIDS plitimas. Sifilis Europoje. Pirmosios aukos. Lietuvos AIDS profilaktikos centras.

„Labai linkmas ir šis punktas: „1.3. Kartu su Odos ir veneros ligų dispanseriu daugiau išaiškinti homoseksualistų ir juos ištirti dėl AIDS.“ Tikriausiai reikia turėti neblogą fantaziją, kad sukurtum tokio turinio sakinį. Įsivaizduokime milicijos darbuotojus, kiekvieno žmogaus gatvėje klausiančius: Atleiskite, Jūs kartais ne homoseksualistas? O pažymą turite? Ne? Na, tai eikime į dispanserį, ten viską paaiškins.“ Kokia romantika, koks polėkis. Fantastiška!“

1990, Nr. 2

Antrasis numeris

Kaip galima užsikrėsti AIDS? Įstatymai ir etika. Pirmosios aukos. AIDS broliai ir seserys. Pirmi AIDS atvejai TSRS. Susirgimų statistika.

„Jeigu esi homoseksualistas – pasistenk išvengti kontaktų su JAV, Vakarų Europos bei Afrikos gyventojais. Pasirink sveiką, tau gerai pažįstamą partnerį.“

1990, Nr. 3

Trečiasis numeris

Saugus seksas. Pirmosios aukos. Chlamidiozė. Alkoholizmas. Narkotikai.

„Kaip elgtis su sergančiais AIDS bei infekuotais ŽIV asmenimis? Jiems turi būti suteikta tokia pati medicininė pagalba, kaip ir juos supančiai visuomenei. Visi jie turi naudotis socialinės pagalbos ir visų tarnybų paslaugomis. Tokie asmenys neturi būti ignoruojami, o visokeriopai globojami bei juridiškai apsaugoti nuo bet kokios diskriminacijos.“

1990, Nr. 4

Ketvirtasis numeris

Prezervatyvai. Prostitucija. ŽIV perdavimas iš motinos kūdikiui. Mintys apie homoseksualumą. Pedagogams ir tėvams.

„Homoseksualumas. Tai dar viena sritis, lig šiol buvusi tabu, uždraustas vaisius, kurio atsikandusiam buvo taikomas Baudžiamasis kodeksas. Anuometinėje spaudoje, šlovinusioje naujo gyvenimo pasiekimus, tarybinės visuomenės šaunumą, šia tema nerasime nieko. Jokių duomenų. Jokios informacijos. Tik prievarta. Ja bandyta spręsti visas bėdas, problemas. Būtų žmogus, o straipsnį visada atrasime.“

1990, Nr. 5, blokadinis numeris

Penktasis ir blokadinis numeris

Simpoziumas Vilniuje. Gydymas nuo alkoholizmo. Orgazmas. PSO. Asmeninės istorijos. Herpes virusas. Nepilnamečių AIDS. Moteris ir AIDS.

„Frankas serga AIDS. Jis mirs. Jis tai žino. Nebepranyksta tamsi dėmė ant jo šlaunies. Greitai neskausmingos ir įtartinos mėlynės paplito po visą kūną: simptomiška. Frankas suprato. Labaratorija patvirtino. Einant 38-uosius metus, diagnozė padeda paskutinį tašką jo, homoseksualisto, dievinančio odines striukes, motociklus ir stiprius pojūčius, gyvenime, San Franciskas, Berlynas, Paryžius…“

1990, Nr. 7

Septintasis numeris

Homoseksualizmas Lietuvoje. Homoseksualių žmonių pažinčių klubas. Laiškai. „Lyties badas“.

„Homoseksualizmas… Kaip niekingai mums skamba šis žodis. Žmones, priklausančius šiai „kastai“ smerkiame ir niekiname. Kokio tik keiksmažodžio nesusilaukia homoseksualistai. Gerai, jei pavadina tik „žydraisiais“, o ne „gaidžiais“ ar „pedalais“. Juos veja iš visur, iš jų tyčiojasi. Bet vis dėlto jie yra. Jie ir toliau gyvena savo keistą, mums nesuprantamą gyvenimą.“

1990, Nr. 8

Aštuntasis numeris

Pasaulio naujienos. AIDS paplitimas. Prostitucija. Diagnostika. Skaitytojų laiškai.