Įvadas, sąvokos ir ištekliai

© Anton Karyuk, antonkaryuk.com

Įvadas

Šiomis gairėmis siekiama suteikti žinių ir informacijos psichologinei praktikai, psichologų rengimui bei mokymui LGB srityje.

2011 m. Amerikos psichologų asociacija (APA) priėmė atnaujintas psichologinės praktikos su homoseksualiais ir biseksualiais klientais gaires. Kiekviena iš 21-os gairės yra paremta naujausia psichologine literatūra bei sudaryta iš „Pagrindimo“ bei „Taikymo“ skilčių. Siekiant pagelbėti psichologams jų darbe, pradinės gairės buvo papildytos religijos ir dvasingumo, lyties tapatumo bei seksualinės orientacijos diferenciacijos, socioekonominių bei su darbu susijusių problemų, LGB srities tyrimų panaudojimo bei sklaidos temomis. Šiomis gairėmis siekiama suteikti žinių ir informacijos psichologinei praktikai, psichologų rengimui bei mokymui LGB srityje.

Psichologinės praktikos su homoseksualiais ir biseksualiais klientais gairės suteikia psichologams (1) atskaitos sistemą darbui su homoseksualiais ir biseksualiais klientais ir (2) bazinę informaciją bei nuorodas įvertinimo, intervencijų, tapatumo, santykių, įvairovės, švietimo, mokymų bei tyrimų srityse.

Sąvoka „gairės“ žymi nutarimus, tvirtinimus ar pareiškimus, numatančius profesionalų psichologo elgesį ir siekiamybes. Jomis siekiama paskatinti tęstinę sistemingą profesijos raidą bei užtikrinti aukštą psichologų profesinės praktikos lygį. Gairės nėra privalomos ir nuodugnios bei gali būti ir nepritaikomos kasdienėse klinikinėse situacijose. Gairės neturėtų būti traktuojamos kaip galutinės;  joms nėra teikiama pirmenybė psichologų sprendimų atžvilgiu. Praktikos gairės iš esmės apima rekomendacijas dėl psichologų elgesio bei nurodo problemas, į kurias svarbu būtų atsižvelgti tam tikrose psichologinės praktikos srityse.

Gairės yra paremtos APA etikos kodeksu bei atitinka egzistuojančią APA politiką lesbiečių, gėjų ir biseksualų reikalų atžvilgiu. Ši politika apima, bet neapsiriboja, APA rezoliucijomis, taip pat atitinka kitų svarbių psichinės sveikatos organizacijų politiką.

Sudarytojų pastabos

 

Toliau pateikiama informacija, paruošta pagal 2011 m. Amerikos psichologų asociacijos priimtas „Praktikos su LGB klientais gaires“. Gaires anglų kalba su išsamiu literatūros sąrašu galima rasti Amerikos psichologų asociacijos puslapyje.

Pateikiamose gairėse sąvokos „psichologai“ ir „klientai“ dėl lietuvių kalbos specifikos ir patogumo dėlei vartojamos tik vyriška gimine, omenyje turint visokių ir įvairių lyčių asmenis.

Gaires vertė psichologė Juliana Lozovska. Adaptavo išgirsti.

Sąvokos

Pateikiame pagrindines gairėse naudojamas sąvokas.

Biologinė lytis (angl. sex)

apibrėžia asmens biologines duotybes ir įprastai yra skirstoma į vyrišką, moterišką arba interseksualią (t. y. netipinę vyriškų ir moteriškų bruožų kombinaciją). Biologinės lyties požymiai yra lytinės chromosomos, lytinės liaukos, vidiniai reprodukciniai organai, išorės genitalijos.

Socialinė lytis (angl. gender)

nurodo požiūrius, jausmus ir elgesį, kurie atitinkamoje kultūroje yra siejami su asmens biologine lytimi. Elgesys, atitinkantis kultūrinius lūkesčius, yra laikomas lyčiai normatyviu, lyčiai būdingu; elgesys, kuris neatitinka šių lūkesčių, yra vadinamas lyties normų neatitikimu.

Lyties tapatumas (angl. gender identity)

nurodo asmens savęs kaip vyriško, moteriško ar translyčio pajautimą. Kai asmens lyties tapatumas ir biologinė lytis nesutampa, asmuo gali tapatintis su transeksualumu ar priskirti save kitai translytiškumo kategorijai.

Lyties raiška (angl. gender expression)

nurodo būdą, kuriuo asmuo išreiškia savo socialinę lytį konkrečioje kultūroje; pavyzdžiui, per aprangą, bendravimo būdus, interesus. Asmens lyties raiška gali tiek sutapti, tiek nesutapti su jam socialiai priskirtu lyties vaidmeniu, taip pat gali atspindėti bei neatspindėti jo ar jos lyties tapatumo.

Seksualinė orientacija (angl. sexual orientation)

reiškia asmens emocinį ir (ar) seksualinį potraukį tam tikrai lyčiai. Tradiciškai seksualinės orientacijos kategorijos apima trauką tos pačios lyties asmenims (gėjai ir lesbietės), trauką kitos lyties asmenims (heteroseksualai), trauką abiejų lyčių asmenims (biseksualai). Nors šios kategorijos vis dar plačiai naudojamos, tyrimai rodo, kad seksualinė orientacija ne visuomet gali būti apibrėžta šiomis aiškiai nustatytomis kategorijomis, o greičiau apima kontinuumą. Tyrimai taip pat atskleidė, kad kai kurių žmonių seksualinė orientacija laikui bėgant kinta.

Atsiskleidimas (angl. coming out)

žymi procesą, kurio metu asmuo pripažįsta bei priima savo seksualinę orientaciją. Ši sąvoką taip pat apima ir procesą, kurio metu asmuo atskleidžia savo seksualinę orientaciją kitiems.

LGB

santrumpa, reiškianti lesbietes, gėjus ir biseksualius asmenis.

Nuorodos

Psichologams naudinga žinoti, kur rasti įvairios informacijos, įskaitant ir išteklius apie psichoterapiją, švietimą, socialinius ir dvasinius klausimus bei paramą šeimai.

Žemiau pateikiamos Amerikos psichologų asociacijos rekomenduojamos nuorodos į JAV veikiančių organizacijų ir judėjimų interneto puslapius anglų kalba, kurie gali būti naudingi, gilinantis į LGB temas.

Amerikos psichologų asociacijos ištekliai:

www.apa.org/pi/lgbt
APA Lesbiečių, gėjų, biseksualų ir translyčių žmonių reikalų biuras

www.apadivision44.org
APA 44 padalinys – Lesbiečių, gėjų, biseksualų ir translyčių žmonių reikalų psichologinių tyrimų draugija

JAV pilietinės organizacijos:

www.binetusa.org
BiNet-USA – skėtinė organizacija, atstovaujanti biseksualiems žmonėms

www.biresource.org
BiResource – BRC teikia paramą biseksualių žmonių bendruomenei ir užsiima visuomenės švietimu apie biseksualumą ir biseksualus

www.lgbtcampus.org
LGBT išteklių aukštajame moksle direktorių konsorciumas – organizacija, siekianti aukštojo mokslo institucijose sukurti aplinką, užtikrinančią LGBT studentų, mokslo darbuotojų, administracijos narių ir absolventų lygybę visose srityse

colage.org
Lesbiečių ir gėjų vaikai visur (COLAGE) – JAV judėjimas, vienijantis vaikus, jaunimą ir suaugusius, turinčius bent vieną iš tėvų LGBTQ

www.glsen.org
Gėjų, lesbiečių ir heteroseksualų švietimo tinklas (GLSEN) – organizacija, siekianti užtikrinti, kad visi kiekvienos mokyklos bendruomenės nariai būtų vertinami ir gerbiami, nepriklausomai nuo jų seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės bei raiškos

hrc.org
Žmogaus teisių kampanija – didžiausia JAV lesbiečių, gėjų, biseksualų ir translyčių žmonių pilietinių teisių organizacija

www.lambdalegal.org
Lambda teisinės gynybos ir švietimo fondas (Lambda Legal) – JAV organizacija, dirbanti bylinėjimosi, švietimo ir viešosios politikos srityse bei siekianti visiško lesbiečių, gėjų, biseksualų, translyčių ir ŽIV užsikrėtusių žmonių pilietinių teisių pripažinimo

thetaskforce.org
Nacionalinė gėjų ir lesbiečių darbo grupė (The Task Force) – organizacija, siekianti didinti LGBT bendruomenės galią, mobilizuodama jos narius „iš apačios“

www.nyacyouth.org
Nacionalinė jaunimo gynimo koalicija (NYAC – National Youth Advocacy Coalition) – organizacija už socialinį teisingumą, dirbanti su jaunais LGBTQ žmonėmis, kovojanti su jų diskriminacija ir siekianti užtikrinti fizinę ir psichinę jų gerovę

pflag.org
Lesbiečių ir gėjų tėvai, šeimos ir draugai (PFLAG) – organizacija, siekianti užtikrinti gerovę LGBT žmonėms, jų šeimos nariams ir draugams

www.thepointfoundation.org
Point Foundation – organizacija, teikianti finansinę paramą, mentorystę, lyderystės lavinimą ir viltį pažangiems studentams, patiriantiems atskirtį dėl savo seksualinės orientacijos, lyties tapatybės ar raiškos

www.qrd.org
Queer išteklių katalogas (QRD – Queer Resources Directory) – elektroninė biblioteka, kaupianti naujienų pranešimus, politikų kontaktinę informacija, naujienlaiškius, straipsnius, nuotraukas, nuorodas ir kitokią informaciją

www.sageusa.org
Vyresnių LGBT žmonių organizacija SAGE (Services and Advocacy for GLBT Elders)

JAV religinės organizacijos:

www.muslimalliance.org
Musulmonų aljansas už seksualinių orientacijų ir lyties tapatybių įvairovę –LGBT musulmonų, sąjungininkų, šeimų ir draugų organizacija

www.wabaptists.org
Priimančių ir palaikančių baptistų asociacija – LGBT baptistų, sąjungininkų, šeimų ir draugų organizacija

www.cwac.us
Judėjimas „Bažnyčia bažnyčioje“ – progresyvus metodistų judėjimas, siekiantis sukurti visus priimančią bažnyčią

www.covenantnetwork.org
Presbiterijonų sandoros tinklas, presbiterijonų bažnyčia (JAV)  – JAV dvasininkų ir pasaulietinių lyderių grupė, siekianti sukurti visus priimančią bažnyčią

www.dignityusa.org
Dignity USA  – LGBT katalikų, sąjungininkų, šeimų ir draugų organizacija

www.T-E-N.org
Evangelikų tinklas – paramą krikščionims gėjams ir lesbietėms teikiantis evangelikų bažnyčių, kunigų ir savanorių tinklas

www.galva108.org
Gėjų ir lesbiečių vaišnavistų asociacija – LGBT induistų, sąjungininkų, šeimų ir draugų organizacija

gaybuddhist.org
LGBT budistų draugija – LGBT budistų, sąjungininkų, šeimų ir draugų organizacija

www.integrityusa.org
Integrity USA – episkopalinės bažnyčios LGBT narių, sąjungininkų, šeimų ir draugų organizacija

ijso.huc.edu
Judaizmo ir seksualinės orientacijos institutas – žydų seminarijoje įsikūrusios organizacijos siekis – užtikrinti, kad žydų bendruomenės ir kongregacijos priimtų savo LGBT narius. Turi didžiausią išteklių apie judaizmo, seksualinės orientacijos ir lyties tapatybės sąveiką biblioteką internete

www.welcomingresources.org
Priėmimo išteklių institutas – informacija visų seksualinių orientacijų ir lyties tapatybių žmonėms bei jų šeimoms, siekiantiems būti priimtiems jų bažnyčių ir bendruomenių. Remia Nacionalinė gėjų ir lesbiečių darbo grupė

www.interweavecontinental.org
Interweave – unitarai univeralistai už LGBT reikalus  – unitarų universalistų bažnyčios LGBT narių, sąjungininkų, šeimų ir draugų organizacija

www.reconcilingworks.org
Susirūpinę liuteronai – LGBT liuteronų, sąjungininkų, šeimų ir draugų organizacija

www.rmnetwork.org
Santarvės dvasininkų tinklas – Jungtinės metodistų bažnyčios LGBT narių, sąjungininkų, šeimų ir draugų organizacija

www.rpifellowship.com
Sekmininkai santarvėje – LGBT sekmininkų, sąjungininkų, šeimų ir draugų organizacija

www.sdakinship.org
Septintos dienos atventistai bendrystėje – Septintosios dienos adventistų bažnyčios organizacija, palaikanti LGBT narius

www.uua.org/obgltc
Unitarų universalistų asociacijos BGLT reikalų biuras – unitarų universalistų bažnyčios LGBT narių, sąjungininkų, šeimų ir draugų organizacija

www.ucccoalition.org
Jungtinės Kristaus bažnyčios LGBT reikalų koalicija – organizacija, teikianti paramą bei prieglobstį LGBT žmonėms, jų šeimoms ir draugams