Sunkumai darbe

© Anton Karyuk, antonkaryuk.com

18 gairė

18 gairė. Psichologai stengiasi suprasti, su kokiomis unikaliomis problemomis darbe susiduria lesbietės, gėjai ir biseksualūs asmenys.

Pagrindimas

Lesbietės, gėjai ir biseksualūs asmenys susiduria su unikaliais sunkumais ir rizika darbo vietoje, būtent su seksualinės stigmos poveikiu darbinių sprendimų priėmimui, pasirinkimui, įgyvendinimui, prisitaikymui ir pasiekimams. Lesbietės, gėjai ir biseksualūs asmenys susiduria su tokiomis profesinės raidos ir sėkmės kliūtimis kaip diskriminacija įdarbinant; nevienodas atlygis už darbą; socialinių garantijų stoka (neatvykimas į darbą dėl šeimos nario ligos, netekties, vaikų priežiūra, garantijos tos pačios lyties partneriui); priešiška atmosfera darbe; stereotipinis darbų paskirstymas; draudimai užimti tam tikras pareigas (kariuomenėje, bažnyčioje); šališkumo dėl socialinės lyties, rasės, etniškumo, negalės ir kitų marginalizuotų statuso aspektų poveikis; neteisingas profesinis įvertinimas. Svarbu pažymėti, jog ketvirtoje gairėje paminėti bendro vertinimo aspektai aktualūs ir atliekant profesinį įvertinimą.

Vienas svarbių klausimų yra kiek atviri yra homoseksualūs ir biseksualūs asmenys darbe. Nors tyrimai rodo, kad tapatumo atskleidimas labiau nei tapatumo slėpimas yra susijęs su teigiamais padariniais psichinei sveikatai, daug homoseksualių ir biseksualių darbuotojų, siekdami išvengti realios ir numanomos diskriminacijos darbe, taiko įvairias tapatumo slėpimo strategijas. Vis dėlto tapatumo slėpimo strategijos turi savo kainą – tai nuolatinis budrumas dalinantis asmenine informacija, asmeninio ir profesinio gyvenimo atskyrimas, nesąžiningumo ir nematomumo jausmo išgyvenimas, izoliacija nuo socialinių ir profesinių tinklų ir paramos, perdegimas nuo streso, kylančio dėl tapatybės slėpimo.

Taikymas

Psichologai yra skatinami padėti homoseksualiems ir biseksualiems klientams nustatyti bei aptarti profesinei raidai ir sėkmei kylančias kliūtis. Psichologai turi pagelbėti homoseksualiems ir biseksualiems klientams įveikti internalizuotus stereotipus apie save ir (ar) apie darbą, galinčius veikti jų profesinius pasirinkimus ir sprendimų priėmimą. Psichologai gali padėti homoseksualiems ir biseksualiems klientams įvertinti savo darbinę aplinką ir tyrinėti tinkamas seksualinės orientacijos atskleidimo darbo vietoje strategijas, problemas, kylančias ieškant darbo bei įsidarbinant.

Teikdami homoseksualiems ir biseksualiems klientams konsultacijas darbo ir karjeros klausimais, ruošdami juos susidoroti su rasizmo, seksizmo, heteroseksizmo, su negale ir amžiumi susijusios diskriminacijos bei kitų marginalizacijos formų poveikiu, psichologai turi atsižvelgti į įvairialypius priespaudos aspektus. Dirbdami su lesbietėmis, gėjais ir biseksualiais asmenimis, psichologai taip pat turi dėmesingai taikyti profesinio vertinimo inventorius.

Psichologai gali padėti homoseksualiems ir biseksualiems klientams priimti sprendimus dėl profesijos ir darbo vietos, skatinti juos susipažinti su vietos ir nacionalinėmis įsidarbinimo galimybės. Tai gali būti nacionaliniai lesbiečių ir gėjų specialistų tinklai, vietos LGB bendruomenių ištekliai, specialios LGB skirtos programos, darbas ar stažuotė LGB vadovaujame versle, LGB mentorystės programos.