Seksualinė orientacija ir lyties tapatybė

© Anton Karyuk, antonkaryuk.com

6 gairė

6 gairė. Dirbdami su homoseksualiais ir biseksualiais klientais, psichologai stengiasi atskirti su seksualine orientacija ir lyties tapatybe susijusius klausimus.

Pagrindimas

Seksualinė orientacija ir lytinė tapatybė yra skirtingos asmens charakteristikos. Dažnai klystama manant, kad gėjams ir lesbietėms yra būdingas lyčiai netipinis elgesys ir (ar) translytiškumas. Panašiai ir asmuo, kuriam būdingas lyčiai netipinis elgesys, gali būti laikomas lesbiete ar gėjumi, neatsižvelgiant į tikrąją to žmogaus seksualinę orientaciją. Vien lyties normų neatitikimas, nepaisant seksualinės orientacijos, gali sukelti išankstinius nusistatymus ir diskriminaciją. Pavyzdžiui, kai kurie mokyklose atlikti tyrimai rodo, kad lyties normų neatitikimas (neatsižvelgiant į seksualinę orientaciją) sukelia ne mažiau moksleivių antipatijos nei homoseksuali ar biseksuali orientacija.

Homoseksualūs ir biseksualūs klientai gali elgtis tiek lyties normas atitinkančiu, tiek neatitinkančiu būdu. Psichologai gali susidurti su klientais, kurie tuo pat metu susiduria su atsiskleidimo problemomis bei abejoja, ar jų lytinis (ne)tipiškumas yra susijęs su jų seksualine orientacija.

Taikymas

Jeigu tai aktualu, psichologai yra skatinami padėti klientams suprasti skirtumus tarp lyties tapatumo, su lytimi susijusio elgesio ir seksualinės orientacijos. Psichologai taip pat turi suprasti, kad lyties normų neatitikimas gali dar labiau padidinti homoseksualių ar biseksualių klientų stigmatizaciją. Siekdami veiksmingai spręsti su lyties normų neatitikimu susijusius klausimus, psichologai turi suvokti savo pačių vertybes bei įsitikinimus biologinės, socialinės lyties, seksualinės orientacijos atžvilgiu.

Šiuo metu egzistuoja nemažai šaltinių, skirtų psichologams, dirbantiems su klientams, kuriems būdingas tam tikras lyties normų neatitikimas. Psichologai, dirbantys su translyčiais asmenimis, pasižyminčiais homoseksualia ar biseksualia orientacija, gali pasitelkti gausėjančią profesionalią literatūrą ir interneto šaltinius.